Nowy Numer 38/2020 Archiwum

Konferencja "Media w ekonomii – Ekonomia w mediach", Katowice, 21 października

21 października 2016 r. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się Konferencja Naukowa „Media w ekonomii – Ekonomia w mediach” organizowana przez Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

To międzynarodowe przedsięwzięcie będzie próbą interdyscyplinarnego spojrzenia na zagadnienia kształtujące się na styku mediów i ekonomii. Ponadnarodowy charakter mediów, powstawanie sektora multimedialnych instytucji i ich wytworów, rozwój technologii komunikowania, podział odbiorców i selektywny wybór informacji zmieniają system komunikowania i sposoby jego finansowania.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni wybitni naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni oraz osoby zarządzające instytucjami medialnymi. W panelu dyskusyjnym w trakcie konferencji poruszane będą m. in. tematy związane z wpływem mechanizmów ekonomicznych na produkcje dziennikarskie, ze sposobem funkcjonowania i finansowania mediów publicznych, prywatnych i społecznych oraz misją mediów.

Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta Katowice i Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Patronaty medialne przyjęli: Polskie Radio Katowice, TVP SA o/Katowice, Telewizja TVS, Dziennik Zachodni, Tygodnik „Gość Niedzielny”, Miesięcznik „Nowy Przemysł” oraz portal wnp.pl.

Program konferencji MEDIA W EKONOMII – EKONOMIA W MEDIACH

21 października 2016 r., aula CNTI w Katowicach

Aula CNTI

Rejestracja uczestników 9:30-10:00

10:00 Rozpoczęcie konferencji: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski – dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
prof. UE dr hab. Aleksandra Pethe – kierownik Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
prof. dr hab. Bogusław Nierenberg – kierownik Zakładu Zarządzania i Ekonomiki Mediów w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sesja plenarna, prowadzi prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski

Aula CNTI

10:30 Jacek Żurawski, Dziennikarstwo na początku XXI. Misja zawodu w zderzeniu realiami ekonomicznymi w aspektach prawnych i etycznych

10:45 Sławomir Rogowski, Powszechna opłata audiowizualna – możliwość czy konieczność

Dyskusja

11:15-11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:30

Panel dyskusyjny: Media w ekonomii – ekonomia w mediach

Aula CNTI, prowadzi prof. dr hab. Bogusław Nierenberg

Osoby zaproszone do udziału w panelu:

Sławomir Rogowski – niezależny ekspert, były członek KRRiT

ks. Marek Gancarczyk – redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”

Wojciech Kuśpik – prezes zarządu Grupy PTWT SA

Małgorzata Piechoczek – dyrektor TVS

Barbara Stanisławczyk-Żyła – prezes zarządu PR SA

Tomasz Szymborski – redaktor naczelny, dyrektor TVP Katowice

Marek Twaróg – redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego”

Piotr Ornowski – prezes zarządu, redaktor naczelny Polskiego Radia Katowice

Jacek Żurawski – sekretarz rady programowej TVP, specjalista z zakresu prawa mediów

 

13:30-15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 17:00 Obrady w sekcjach

 

Sekcja 1 Ekonomika mediów, prowadzi dr Anna Musialik-Chmiel

15:00 – 17:00, aula CNTI

15:00 Lucyna Szot, Koszty zatrudnienia w mediach

15:15 Juliusz Braun, Media publiczne: niezależność a zasady finansowania

15:30 Marzena Barańska,  Autopromocja jako narzędzie działań marketingowych nadawców

15:45 Jan Kreft, „Ekonomia darów” jako bariera rozwoju organizacji tradycyjnych mediów

16:00 Magda Różycka, Anna Jawor-Lachowicz, Insert, czyli jako zwiększyć zainteresowanie gazetą i jej sprzedaż

Dyskusja

 

Sekcja 2 Dyskurs ekonomiczny, prowadzi prof. UE, dr hab. Wiesław Walentukiewicz

15:00-17-00, sala 5/14 CNTI

15:00 Jerzy Gołuchowski, Dorota Konieczna, Tadeusz Marquardt, Dyskurs gospodarczy w mediach na przykładzie blogów o tematyce górniczej

15:15 Jacek Wojsław, O rzetelności informacyjnej „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” w kontekście przybliżania problematyki związanej z zaciąganiem kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich

15:30 Jakub Parnes, Od pluralizmu informacyjnego do prasowego monopolu. Ewolucja sektora dzienników regionalnych w Polsce po 1989 r.

15:45 Dominik Chomik, „Ekonomiczny rachunek”, „trywialna ekonomia”, „ekonomiczny bat” - uniwersytet w prasowej debacie wokół szkolnictwa wyższego w latach 2011-2014

16:00 Rafał Nocuń, Innowacyjność: między wartością a perswazyjnością. Refleksja językoznawcza

Dyskusja

 

Sekcja 3 Ekonomia w prasie, dr Katarzyna Walotek-Ściańska

15:00-17:00, sala 5/15 CNTI

15:00 Rafał Śpiewak, Prasa na Górnym Śląsku wobec zagadnień społecznych i gospodarczych na przełomie XIX i XX wieku

15:15 Aleksandra Pethe, Problematyka ekonomiczna na łamach „Gościa Niedzielnego” w okresie dwudziestolecia międzywojennego

15:30 Elżbieta M. Kur, Problematyka ekonomiczna na łamach „Tygodnika Powszechnego” (1945 – 1953)

15:45 Marek Łuczak, Zagadnienia ekonomiczne w prasie międzywojennej na przykładzie tygodnika „Niedziela”

16:00 Marek Jarzębski, Model czasopisma specjalistycznego/branżowego na przykładzie periodyków EMG

Dyskusja


Sekcja 4 Ekonomia w mediach, prowadzi dr Karina Cicha

15:00-17:00, sala 5/16 CNTI

15:00 Jean-Dominique Seroen, What are the key economic drivers of the MOOCs Platforms?

15:15 Michał Krawczyk, Natalia Starzykowska, Gender discrimination in male dominated environment. Evidence from a game show

15:30 Alina Balczyńska-Kosman, Społeczno-ekonomiczne aspekty obecności kobiet w mediach i w zawodzie dziennikarskim

15:45 Karina Cicha, Sebastian Musioł, Designe przestrzeni interaktywnych

16:00 Jerzy Gołuchowski, Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak, Narzędzia komunikacji i specyfika narracji ruchów antykonsumpcyjnych na przykładzie Adbusters

Dyskusja

 

17:00 Zakończenie konferencji

 

Rada programowa:

Prof. dr hab. Janusz Adamowski, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr hab. Marzena Barańska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Dr hab. Roman Batko, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.oc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja

Prof. Yiannis Gabriel, University of Bath, Wielka Brytania

Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

Prof. dr hab. Iwona Hofman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Prof. dr. Claudia Loebbecke, M.B.A., University of Cologne, Niemcy

Prof. UE dr hab. Marek Łuczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

Doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc. University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Słowacja

Doc. Mgr. Peter Mikulaš, Phd. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja

Prof. dr hab. Bogusław Nierenberg, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Prof. UE dr hab. Aleksandra Pethe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

Doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Słowacja

Doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Słowacja

Doc. PaedDr. Jana Raclavska, PhD. Ostravska Univerzita w Ostrave, Czechy

Prof. Jean-Dominique Seroen, ICHEC Brussels Management School, Belgia

Prof. dr hab. Jacek Sobczak, Uniwersytet SWPS Humanistyczno-Społeczny, Polska

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama