Nowy numer 23/2021 Archiwum

Biznes po chrześcijańsku

Abp Wiktor Skworc wziął udział w konferencji "Swoboda działalności gospodarczej a społeczna odpowiedzialność biznesu". Spotkanie odbyło się w gmachu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

W swym wystąpieniu metropolita katowicki przypomniał zastępczą rolę Kościoła, który w przeszłości intensywnie zajmował się duszpasterstwem pracobiorców, upominając się o ich prawa. Przełom nadszedł wraz ze zmianami społeczno-politycznymi w 1989 r. – Aktualnie – zauważył hierarcha – przedmiotem duszpasterstwa są (...) zarówno pracobiorcy, jak i pracodawcy.

Metropolita podkreślił znaczenie etycznej strony biznesu. Postulował integrację duszpasterstwa specjalistycznego, które uwzględniałoby skomplikowany kontekst (np. oddzielenie funkcji właścicielskich i zarządzających) współczesnego świata biznesu. Jako nowy przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP zobowiązał się także do wyznaczenia ogólnopolskiego duszpasterza przedsiębiorców i menedżerów.

Jak powinna wyglądać posługa Kościoła wobec pracodawców w Polsce? – Powinno się ją prowadzić na dwóch płaszczyznach – stwierdził abp Skworc. – Na płaszczyźnie głoszenia katolickiej nauki społecznej i poprzez bezpośrednią formację pracodawców.

Jak czytamy w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (art. 20), społeczna gospodarka rynkowa oparta jest na trzech równorzędnych filarach: własności prywatnej, wolności działalności gospodarczej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów gospodarczych. W tym kontekście abp Skworc przestrzegał przed postrzeganiem gospodarki jako wolnej gry produkcji i konsumpcji.

Zdaniem hierarchy, zachowanie zasad dialogu i negocjacji aż po zadowalający kompromis – ­także w relacjach pomiędzy pracobiorcami i pracodawcami – samo w sobie jest dobrem i prowadzi do trwałego ładu i pokoju społecznego.

– Temat debaty "Swoboda działalności gospodarczej a społeczna odpowiedzialność biznesu" – wyjaśniał abp Skworc – stawia obok siebie dwie wartości: wolność i odpowiedzialność. – Wolność jest organicznie związana z odpowiedzialnością. Kościół w swoim nauczaniu zawsze będzie stał na straży wolności gospodarczej, bo jest to niezbywalne prawo człowieka. Z drugiej strony będzie przypominał tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą, o społecznej odpowiedzialności biznesu – tłumaczył.

Jedną z form odpowiedzialności społecznej biznesu, zgodnie z nauczaniem papieża Franciszka, jest poszanowanie środowiska naturalnego. Jak zaznaczył abp Skworc, na Górnym Śląsku i w Małopolsce to spory problem. Zanieczyszczenie powietrza tzw. pyłem zawieszonym jest tu bardzo duże.

W obliczu realizowanego programu "Rodzina 500+" wspomniał także o tzw. płacy rodzinnej. To jeden z postulatów katolickiej nauki społecznej. Chodzi tu o płacę, która jednemu żywicielowi rodziny umożliwi utrzymanie rodziny na godnym poziomie życia.

Abp Skworc wyraził życzenie, "by społeczna odpowiedzialność biznesu była nie tylko dobrowolną strategią, ale sposobem i kulturą prowadzenia działalności gospodarczej przez wszystkie podmioty gospodarcze naszego kraju i Unii Europejskiej".

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów "Nostra Res". Skupia ono osoby świeckie, które w życiu prywatnym oraz zawodowym kierują się zasadami Ewangelii i Dekalogu. Za cel stawia sobie budowanie dobra wspólnego wśród jego członków oraz działanie w duchu Ewangelii przy wykorzystaniu dorobku społecznej nauki Kościoła katolickiego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama