Nowy numer 24/2021 Archiwum

Pokolenie nagrodzone

Śp. Irena Sandecka, gen. Janusz Brochwicz-Lewiński ps. „Gryf”, dr hab. Janusz Smaza, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Pokolenie - to tegoroczni laureaci Nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej, przyznawanej za zasługi w upamiętnianiu historii narodu polskiego.

Nagrody w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie wręczył prezes IPN dr Łukasz Kamiński. Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Stowarzyszenie Pokolenie, działające od 1997 r., zajmuje się m.in. popularyzacją najnowszej historii Polski. Siedzibą stowarzyszenia są Katowice, a jego główna aktywność związana jest z tematyką regionalną. W dorobku ma prace popularnonaukowe o „Solidarności” z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Podbeskidzia i Częstochowy (przygotowane wraz z wydawnictwem Volumen).

Stowarzyszenie wspólnie z TVP3 Katowice zrealizowało cykl poświęcony ludziom „Solidarności”; tej samej tematyce był poświęcony cykl w „Dzienniku Zachodnim”, zatytułowany „Ludzie Solidarności”. Również w „Dzienniku Zachodnim” ukazały się wkładki okolicznościowe w całości przygotowane przez Stowarzyszenie w związku z rocznicami powstania „Solidarności” oraz zbrodni w KWK Wujek, a w dzienniku „Rzeczpospolita” - wkładka o Powstaniu Styczniowym.

Głównym przedsięwzięciem, realizowanym przez stowarzyszenie we współpracy z IPN, jest projekt Encyklopedia Solidarności. Na stronach internetowych projektu znajduje się ok. 5000 biogramów, 2500 haseł, 180.000 skanów prasy podziemnej oraz kilkaset relacji świadków historii. Jest to  największy portal poświęcony tematyce opozycji lat 1976–1989. W druku ukazały się tomy 1–2 Encyklopedii Solidarności (2010–2012).

Stowarzyszenie było m.in. inicjatorem i producentem największych wydarzeń związanych z obchodami 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, w tym widowiska multimedialnego przed kopalnią „Wujek”. W 2013 r., w 150. rocznicę Powstania Styczniowego, Stowarzyszenie przygotowało obejrzany przez ponad 3000 widzów koncert „Za Wolność 1863”. Obydwie produkcje były retransmitowane przez TVP1.

Rok 2014 to głównie przygotowywanie wizualizacji do widowiska „Podziemna Armia Powraca”, które miało swoją premierę pod koniec roku. W ciągu kilkunastoletniej działalności Pokolenie zebrało również środki na budowę pomnika Krzyża Polskiego (był to pierwszy w kraju monument poświęcony walce o niepodległość w latach 1939-1989) oraz pomnika Ofiar Komunizmu, odsłoniętego w Olkuszu w grudniu 2015. Stowarzyszenie pomaga byłym działaczom opozycji, organizując dla nich pomoc finansową i prawną, a także występując o renty specjalne do Prezesa Rady Ministrów oraz odznaczenia państwowe do Prezydenta RP.

Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej przyznawana jest instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Nagroda wskazuje na wartość bezinteresownej pracy na rzecz dobra wspólnego, jakim jest pamięć. Ma umacniać szacunek dla narodowej przeszłości i chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia.

Nagroda została ustanowiona w lipcu 2002 roku przez pierwszego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leona Kieresa. Inicjatorem wyróżnienia był prof. Janusz Kurtyka, ówczesny dyrektor Oddziału IPN w Krakowie. W skład Kapituły, której przewodniczy Prezes IPN, wchodzą laureaci nagrody oraz osoby wskazane przez Kapitułę. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama