Nowy numer 22/2023 Archiwum

Ani sejm, ani senat

– Celem synodu jest budowanie Kościoła, a drogą – nowa ewangelizacja – mówił abp Wiktor Skworc podczas 7. sesji II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Listopadowa sesja poświęcona została Komisji ds. Duchowieństwa oraz Komisji ds. Powołań i Formacji do Prezbiteratu. Pierwszej przewodzi bp Marek Szkudło, odpowiedzialny za formację kapłanów archidiecezji, drugiej – ks. Marek Panek, rektor śląskiego seminarium.

Klerycy na parafiach

Biskup Marek Szkudło główny akcent kładzie na formacje osobistą i wspólnotową każdego kapłana. – Ksiądz jest z ludu wzięty i dla ludu przeznaczony – mówił. – Żeby innych zachęcać do budowania Kościoła, wspólnoty, sam musi w niej żyć, tworzyć wspólnotę w najbliższym kręgu – to probostwo i prezbiterium. Ksiądz Marek Panek podkreśla z kolei wartość rocznego roku propedeutycznego, od niedawna praktykowanego w śląskim seminarium. To czas, w którym młodzi mężczyźni w Brennej rozeznają swoje powołanie. Nie są wtedy jeszcze ani klerykami, ani studentami Wydziału Teologicznego.

Komisja ds. Duchowieństwa podkreśla, że głównym zadaniem duszpasterskim jest nowa ewangelizacja, która wymaga kapłanów, „którzy bezwzględnie i w pełni przeżywają tajemnicę Chrystusa i potrafią wypracować nowy styl życia duszpasterskiego, w głębokiej jedności z papieżem, biskupami i z innymi kapłanami oraz w owocnej współpracy z wiernymi świeckimi”. Komisja zaleca więc księżom, żeby znaleźli czas na wspólną modlitwę, rozmowę, wypoczynek, dzielenie się słowem Bożym, doświadczeniem wiary i praktyką duszpasterską oraz planowanie zadań duszpasterskich. Komisja przypomina także o obowiązku stałej formacji księży (osobistej i wspólnotowej). Zaleca, by każdy kapłan po objęciu funkcji proboszcza lub po ukończeniu 50. roku życia sporządził testament. Członkowie komisji zwracają uwagę również na kapłanów przeżywających trudności oraz tych, którzy opuścili stan duchowny. W dokumencie mowa jest także o posłudze dziekana, proboszcza, wikarego i ojca duchownego. Komisja ds. Powołań i Formacji do Prezbiteriatu zaleca utworzenie przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Archidiecezjalnej Rady Duszpasterstwa Powołań. Jej zadaniem miałyby być m.in. promocja powołań za pomocą mediów katolickich i przygotowanie katechez o tej tematyce. Istotnym elementem są także niedziele budzenia powołań, które dostosowane mają być do potrzeb konkretnych parafii, młodzieży i rodzin. Komisja w formacji seminaryjnej podkreśla znaczenie diagnozy psychologicznej kandydatów, budowania relacji interpersonalnych i integracji grupy. Zaleca także akcentowanie w formacji „ideału kapłana zakorzenionego w Bogu, rozmiłowanego w Kościele, zaangażowanego i bliskiego wiernym oraz wychowanie alumnów do stałej obecności wśród ludzi i umiejętności budowania z nimi dojrzałych relacji”.

Bliżej niż dalej

Komisja akcentuje również znaczenie stażu duszpasterskiego w parafiach archidiecezji, który miałby się odbywać przez II semestr IV roku studiów. Zaleca także udział kleryków w rekolekcjach ewangelizacyjnych, posługach charytatywnych czy stażach misyjnych. Swoje słowo do członków synodu skierował także abp Wiktor Skworc, przewodniczący obradom.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast