Nowy numer 20/2022 Archiwum

Rząd może doprowadzić do upadłości JSW?

List otwarty senator Izabeli Kloc do premier rządu Ewy Kopacz nt. sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Szanowna Pani Premier

Jako Senator RP z okręgu obejmującego teren działania Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., w związku z dramatyczną sytuacją przedmiotowej Spółki oraz zapaścią przemysłu węglowego w Polsce, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie działania naprawcze zleciła Pani do wykonania Ministrowi Skarbu Państwa, posiadającemu uprawnienia właścicielskie względem JSW SA, w sytuacji przyjęcia dymisji poszczególnych członków organów spółki oraz dramatycznie pogarszającej się sytuacji JSW SA? Pragnę przypomnieć, że po dymisji członków zarządu, z dniem 14 września 2015 r. rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej złożył również jej przewodniczący.

W związku z tym, czy Ministerstwo Skarbu Państwa przewiduje w najbliższym czasie działania zmierzające do ukonstytuowania się nowego składu lub uzupełniania Rady Nadzorczej i Zarządu, gwarantujących stabilizację zarządzania JSW SA i przeciwdziałanie pogarszającej się sytuacji finansowej pracowników spółki? 

2. Czy prawdziwą jest informacja o próbie wrogiego przejęcia Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, spółki dysponującej jednymi z najlepszych złóż węgla koksowego typu 35 w Europie oraz wykorzystanie sytuacji gorszej koniunktury na rynku przez grupy zainteresowane przejęciem udziałów od Skarbu Państwa za ułamek rzeczywistej wartości Spółki?

3. Czy prawdą jest, że JSW SA, która nabywając za 1,5 miliarda złotych kopalnię od Kompanii Węglowej SA, dysponując wówczas wielomiliardowym majątkiem sama obecnie została przez analityków jednego z banków wyceniona na kwotę 1,5 miliarda złotych, w sytuacji w której jeszcze w 2010 roku suma bilansowa spółki wyniosła ponad 10 miliardów, a przychody prawie 7,5 miliarda złotych?

4. Czy Ministerstwo Skarbu, kierując się dobrem publicznym oraz zapisami Kodeksu Spółek Handlowych, jako większościowy udziałowiec pociągnęło do odpowiedzialności przedstawicieli Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki, w sytuacji spadku kursów giełdowych JSW SA ze 140 złotych w 2011 roku, do zaledwie 10 złotych za akcję w 2015 roku, a jeśli nie, czy planowane są takie działania?

Pragnę przypomnieć, że ceny akcji JSW SA systematycznie spadały, osiągając w 2012 roku wyceny na poziomie 107 złotych, w 2013 roku – 95 złotych, w 2014 roku – 46 złotych, aż do 10 złotych w 2015 roku, Skarb Państwa jest akcjonariuszem większościowym portfela akcji, a w liście otwartym wszystkie organizacje związkowe podkreślały absolutny brak działań i propozycji obecnego rządu i jego przedstawicieli.

Nadto związki zawodowe oraz sami górnicy poprzez strajk doprowadzili do dymisji poprzedniego prezesa Jarosława Zagórowskiego, który nie tylko nie poniósł żadnej odpowiedzialności za sytuację spółki, ale został nagrodzony lukratywną posadą wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia SA.

5. Czy w związku z powyższą argumentacją zasadnym jest twierdzenie, że polski rząd nie posiadając żadnego planu ratunkowego, poprzez swoje zaniechanie może doprowadzić do szybkiej upadłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, a następnie do oddania wielomiliardowego majątku oraz jednych z najlepszych w Europie złóż węgla koksowego typu 35 prywatnemu inwestorowi zagranicznemu? Czy istnieje plan sprzedaży pakietu akcji należących do Skarbu Państwa po zaniżonej cenie, a tym samym utraty pakietu większościowego?

Pragnę przypomnieć, że najbogatsze gospodarki, jak Niemcy nie godzą się na trend ustalony i akceptowany przez reprezentowany przez Panią rząd, dotyczący dekarbonizacji i odchodzenia od węgla, zaś inwestorzy giełdowi, w tym dotychczasowy, zdeklarowany przeciwnik węgla George Soros osobiście przewiduje rozwój spółek sektora węglowego w związku z estymowanym wzrostem zapotrzebowania na energię w kilkunastu najbliższych latach i koniecznością powrotu do gospodarki opartej na węglu. Jeśli takowe plany istnieją, czy znana jest Pani wycena samych tylko złóż JSW SA oraz majątku Spółki? Czy takowa wycena była prowadzona przez Ministerstwo Skarbu Państwa w ostatnim kwartale?

Będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.

Izabela Kloc
Senator RP

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama