Nowy numer 09/2024 Archiwum

Prof. Marian Zembala ministrem zdrowia

Prof. Marian Zembala, kardiochirurg i transplantolog, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, będzie nowym ministrem zdrowia.

Premier Ewa Kopacz ogłosiła kandydatury nowych ministrów w rządzie. Prof. Marian Zembala zastąpi Bartosza Arłukowicza. Kardiochirurg i transplantolog zawodowo związany z Zabrzem. W 1985 r. rozpoczął pracę w tworzonej Klinice Kardiochirurgii ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej, której kierownikiem był Zbigniew Religa. Asystował przy pierwszych operacjach transplantacji serca w Polsce oraz wszczepienia sztucznego serca.

W 1990 r. po kolejnym stażu naukowym w Niemczech powrócił do Kliniki Kardiochirurgii ŚAM, gdzie zajął się programem transplantacji serca, serca i płuc. Jako pierwszy w Polsce wprowadził mapping śródoperacyjny oraz operacyjne leczenie napadowego częstoskurczu komorowego w chorobie niedokrwiennej serca; a także zastosował u chorego obie tętnice piersiowe-wewnętrzne w chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca, a w 1997 r. wykonał transplantację pojedynczego płuca.

Od 1999 r. jest kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierując od 1993 r. Śląskim Centrum Chorób Serca, rozwija i rozbudowuje ośrodek. Od 1997 r. jest członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej, a od 2011 r. przewodniczącym Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. W latach 1997–1999 był prezesem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, a w latach 2010-2012 pełnił funkcję prezesa Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Naczyń. Jest konsultantem krajowym ds. kardiochirurgii.

W ub. roku zdobył mandat radnego Sejmiku Województwa Śląskiego z ramienia PO, z bardzo dobrym wynikiem wynikiem 27 tys. głosów.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy