Nowy numer 48/2023 Archiwum

Prosimy: nic o nas bez nas

Abp Wiktor Skworc do pielgrzymów w sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej: Unikajmy wszyscy siedmiu grzechów głównych naszych czasów.

VIII.

Drodzy!

Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że Polska – już od wielu lat – ma najbardziej zanieczyszczone powietrze z całej Unii Europejskiej. Najgorzej jest
w Krakowie, gdzie dobowe, dopuszczalne limity stężenia pyłu są przekroczone przez 150 dni w roku. Nie lepiej jest u nas, gdzie limity były przekraczane
na podobną skalę w Zabrzu, Gliwicach, Katowicach i Rybniku.

Przyczyną tak wysokich stężeń szkodliwych pyłów jest „niska emisja”, czyli zanieczyszczenia pochodzące w dużej mierze z pieców przydomowych
i lokalnych kotłowni węglowych, gdzie spalanie paliwa odbywa się w nieefektywny sposób. 

Nie przyczyniajmy się do zatruwania się nawzajem! Podejmijmy wspólny, ekumeniczny właśnie i ekonomiczny, wysiłek w tym zakresie! W tej sprawie trzeba współpracy wszystkich podmiotów życia społecznego, zwłaszcza rządu, samorządu oraz poszczególnych właścicieli nieruchomości.

IX.

Drodzy w Chrystusie!

Chrześcijanin wie, że jeśli chce przeprowadzić odnowę moralną rodziny i społeczeństwa – jeśli chce przyczyniać się do budowania ładu społeczno-moralnego – musi najpierw sam posiadać autorytet moralny.

O takim autorytecie decydują co najmniej trzy warunki: pierwszym jest rzetelna, głęboka wiara, „potęga ducha”, drugim – bezinteresowność, „logika daru”,  trzecim jest całkowita harmonia życia ze słowem. Głos na tematy etyczne wymaga potwierdzenia go w życiu mówiącego. Wtedy też „pouczający” staje się „świadkiem”. W dzisiejszych czasach jest to zadanie niełatwe i odpowiedzialne!

Unikajmy wszyscy siedmiu grzechów głównych naszych czasów: zniechęcenia, nieufności, smutku, chamstwa, zaniedbania, kłamstwa i… osobistej, głównej wady. Prawdziwa bowiem odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się zawsze za sprawą odnowy sumień. To właśnie tu w Piekarach dokonuje się odnowa naszych sumień!

Polecam Was wszystkich Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej oraz możnemu wstawiennictwu św. Jacka.

Szczęść Boże!

† Wiktor Skworc

ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

« 2 3 4 5 6 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy