Nowy numer 3/2021 Archiwum

O przebudowę Górnego Śląska

Publikujemy dokument Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim.

IV. Inicjatywy projektów rozwojowych

Przebudowa strukturalna Górnego Śląska wymaga kreowania i wdrażania projektów generujących nowe impulsy rozwojowe. Punktem startu - wsparte pomocą rządową - mogą być:

  • strefy aktywności w ramach na nowo ukształtowanego systemu transportowe go województwa i na zdegradowanych terenach poprzemysłowych posiadających potencjalnie wysoką atrakcyjność lokalizacyjną;

  • strefy ożywienia gospodarczego dzielnic miast poprzemysłowych, z występującymi na ich obszarze terenami pogórniczymi, pohutniczymi, pokolejowymi i innymi terenami po zlikwidowanych przedsiębiorstwach różnych branż;

  • projekty odrodzenia tkanki społecznej w środowiskach dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem w skupionej zabudowie mieszkaniowej dzielnic miast poprzemysłowych, między innymi poprzez aktywizację społeczną dzieci i młodzieży w parafiach;

  • projekty dzielnic inteligentnych i kreatywnych, opartych na potencjale instytucji otoczenia biznesu, parków technologicznych i przemysłowych, opartych na potencjale sektorów: badawczo-rozwojowego, kultury i szkolnictwa wyższego.

Regionalny charakter powyższych inicjatyw projektowych oznacza, że są one integralnie związane z samorządem regionu - z jego możliwościami decyzyjnymi i finansowymi - oraz, z już uruchomionymi, strategiami rozwojowymi i programami, w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego i Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Śląskiego. Wyróżnikiem regionalnej skali i rangi nowych inicjatyw projektowych powinno być zaangażowanie się w proces ich tworzenia różnych środowisk regionu: gospodarczych, naukowych, artystycznych oraz samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych.

Projekt nowych stref aktywności jest już dyskutowany i rozwijany przez środowiska gospodarcze Górnego Śląska; staje się stopniowo przedmiotem zainteresowania samorządów lokalnych. W celu przygotowania skutecznego sposobu udzielania pomocy publicznej dla nowych stref aktywności możliwe są do zastosowania nowe, specjalne instrumenty wsparcia, a także wykorzystywane dotychczas w specjalnych strefach ekonomicznych.

« 2 3 4 5 6 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama