Nowy numer 48/2023 Archiwum

Najważniejsi są mieszkańcy

Rada Społeczna przy arcybiskupie metropolicie katowickim ogłosiła ważny dokument dla regionu - "O przebudowę Górnego Śląska".

"Przebudowa Górnego Śląska, jego życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego wymaga spójnej i odważnej polityki władz centralnych i regionalnych" - stwierdzili członkowie rady.

"O przebudowę Górnego Śląska" jest drugim dokumentem Rady Społecznej działającej przy arcybiskupie metropolicie katowickim, który podejmuje próbę refleksji nad teraźniejszością i przyszłością naszego regionu. Poprzedni, zatytułowany "Głos z Górnego Śląska", został opublikowany w styczniu ubiegłego roku.

Autorzy podkreślili, że przyszłość Górnego Śląska nie może pozostawać zakładnikiem surowcowego potencjału regionu. "Region dysponuje współcześnie wieloma innymi atutami rozwoju, które zapewnią mu ekonomiczną prosperitę i dobrobyt społeczny" - napisali.

Członkowie rady wskazują, że przebudowa Górnego Śląska, jego życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego wymaga spójnej i odważnej polityki władz centralnych i regionalnych. Zwracają uwagę, że podmiotem pożądanych przekształceń strukturalnych zawsze jednak jest człowiek, ponieważ od poziomu kapitału ludzkiego i społecznego mieszkańców regionu zależeć będzie w dużym stopniu jego przyszłość. Podkreślają, że pierwszą i najważniejszą inwestycją są Ślązacy.

Dokument przypomina, że w ciągu 90 lat istnienia diecezji katowickiej Kościół na Górnym Śląsku wielokrotnie zabierał głos i podejmował działania na rzecz społeczeństwa, kierując się zawsze umiłowaniem prawdy, miłością i sprawiedliwością. "Czynił to w poszanowaniu wolności i godności człowieka, przeświadczony, że nauczanie i społeczna praxis wspólnoty wierzących stanowią integralną część wiary katolickiej oraz wyraz jej służby wobec współczesnego świata". Członkowie rady wyjaśniają, że zaangażowanie Kościoła w sprawy społeczne wyraża się w formule "caritas in veritate in re sociali" i jest posługą miłości w prawdzie, z której wypływają i do której zdążają wiara i rozum.

Stanowisko Rady Społecznej przy arcybiskupie metropolicie katowickim w kwestii przebudowy Górnego Śląska składa się z sześciu części. W pierwszej autorzy podkreślają prymat wartości nad interesami. "W procesie przebudowy regionu, kształtowanym zarówno przez mechanizm rynkowy, jak i przez interwencję gospodarczą państwa, szczególne znaczenie ma różnorodność kulturowa Górnego Śląska oraz sposób definiowania dobra wspólnego". Wielowymiarowe ujęcie pozwala więc na ograniczenie partykularnych interesów i działań elit gospodarczych, niekiedy powiązanych z dużymi inwestorami zewnętrznymi i reprezentujących duże sektory gospodarki oraz części środowisk opiniotwórczych.

« 1 2 3 4 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy