Historia sprzed 15 lat

"Teraz, kiedy tak liczne delegacje najwyższych szczebli składają pod pomnikiem Korfantego wieńce i kwiaty, kiedy odbywają się tu doniosłe uroczystości, to tak mi się wydaje, że w złym tonie byłoby zadanie pytania o inicjatorów powstania tak znaczącego pomnika w Katowicach" - list do redakcji o tym, kto i dlaczego zabiegał o pamięć dla wybitnego Górnoślązaka.

Przypomnę, że na początku lat 90. w Katowicach postawiono pomnik marszałka Piłsudskiego, który został zamówiony jeszcze w latach przedwojennych przez ówczesnego wojewodę Grażyńskiego jako forma wdzięczności za swoją pozycję społeczno-polityczną. Nie jest tajemnicą, że ze względu na niechętny stosunek marszałka Piłsudskiego do Górnego Śląska i Górnoślązaków jego osoba nie jest mile wspominana w naszym regionie. W tej sytuacji, w lutym 1996 r., jako prezes Związku Górnośląskiego, wystąpiłem do zarządu związku z inicjatywą powołania komitetu budowy pomnika Wojciecha Korfantego. Zarząd przyjął tę propozycję. Mając na względzie odpowiedni autorytet tego komitetu i odpowiednie umocowanie społeczne, zaprosiliśmy do tego gremium ponad 110 prezydentów, burmistrzów i przewodniczących rad miejskich miast górnośląskich.

18 listopada 1966 r., w porozumieniu z prezydentem Katowic Henrykiem Dziewiorem, powołane zostało stowarzyszenie pod nazwą Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wojciecha Korfantego w Katowicach. Ze względu na to, że zdecydowanie największą część kosztów związanych z budową pomnika miało ponieść miasto Katowice, poprosiliśmy, by prezesem stowarzyszenia został ówczesny prezydent Katowic Henryk Dziewior; mnie powierzono funkcję wiceprezesa. Drugim wiceprezesem został znany fotografik katowicki, Edward Poloczek - również członek Związku Górnośląskiego.

W 1997 r. ogłosiliśmy konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny, w którym wzięło udział 4 twórców. Sąd konkursowy, którego byłem członkiem, jednogłośnie wskazał do realizacji pracę znanego katowickiego rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego. Po zaakceptowaniu przez zarząd stowarzyszenia napisów na pomniku, odlanie całej rzeźby powierzono Gliwickiemu Zakładowi Urządzeń Technicznych. Po uprzednim przygotowaniu placu Sejmu Śląskiego, 19 czerwca 1999 r., przy pięknej pogodzie, uroczyście odsłonięto i poświęcono pomnik Wojciecha Korfantego.

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..