VI Śląski Turniej Debat Oksfordzkich, zgłoszenia do 24 września

W roku szkolnym 2014/2015 Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach wraz z Bractwem Oświatowym Związku Górnośląskiego oraz II Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu zapraszają uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego do udziału w V Śląskim Turnieju Debat Oksfordzkich.

Debata oksfordzka to bardzo wymagająca i jednocześnie wszechstronnie kształcąca forma pracy z ambitnymi uczniami, przygotowująca do udziału w życiu publicznym. Udział w nich stwarza okazję dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do pogłębienia wiedzy o Śląsku, daje możliwość spojrzenia na zagadnienia z wielu stron, przygotowuje do wystąpień publicznych, mobilizuje do słuchania innych, kształtuje poczucie odpowiedzialności za słowa oraz wyrabia szacunek dla oponentów. Tezy wszystkich debat w turnieju dotyczą problemów, które wzbudzają dziś na Śląsku wiele emocji, są żywo komentowane i niejednokrotnie kontrowersyjne.

VI Śląski Turniej Debat Oksfordzkich ma poszerzać i pogłębiać wiedzę o regionie, jak również zainteresować młodzież żywotnymi problemami Górnego Śląska. Równorzędnym celem jest przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego udziału w życiu publicznym, a także przekonanie uczestników, że logika argumentacji w debacie może być wyrafinowaną rozrywką intelektualną.

Termin zgłaszania udziału szkół w turnieju upływa 24 września.

Zapisy przyjmują: Anna Ligocka, I Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu, tel.: 606 761 696, e-mail: aligocka@interia.pl oraz Andrzej Sznajder, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Katowice, tel.: (32) 207 03 10, e-mail: andrzej.sznajder@ipn.gov.pl.

Więcej na www.slaskiedebaty.edu.pl, www.ipn.gov.pl oraz www.ipn-areszt.pl.

« 1 »