Miejcie zaufanie do miłości Kościoła

Abp Wiktor Skworc: - Modlimy się o pokój, fundamentalne dobro. Bez pokoju wszystko staje się względne!

Drogi Matki – drogie Siostry! Pragnę na koniec wyrazić słowa uznania i podziękowania.

Kiedy w archidiecezji prowadzimy dzieło II Synodu, to pytamy również o rolę i znaczenie kobiet w Kościele. I uświadamiamy sobie, że to przede wszystkim kobiety wypełniają parafialne kościoły w niedzielę i w tygodniu.

Jesteście obecne w Kościele przede wszystkim jako matki: aktywne w przygotowaniu dziecka do I Komunii świętej, aktywne w przygotowaniu do przyjęcia przez dorastającego syna lub córkę sakramentu bierzmowania. A potem, kiedy te motywy angażowania się w życie religijne z przyczyn naturalnych ustają, pozostajecie na pierwszej linii budowania relacji z Bogiem i Kościołem, po macierzyńsku zatroskane o los waszych dzieci i rodziny. Podejmujecie wytrwałą diakonię modlitwy. To wy tworzycie grupy modlitewne, a trzymając w ręku różaniec, wypraszacie dla świata pokój i miłosierdzie.

Każde moje spotkanie z wiernymi podczas wizytacji wykazuje, że to wy tworzycie parafialne zespoły Caritas – i tak objawiacie miłosierne oblicze Kościoła. Wasza charytatywna diakonia jest nieoceniona. Jesteście również w parafialnych radach duszpasterskich i w zespołach synodalnych. Dajecie Kościołowi swój czas, a „kto daje czas, ten daje miłość”, jak to kiedyś pięknie powiedział sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. A co powiedzieć o waszej codziennej trosce o pełne miłości bliźniego relacje w rodzinie, w sąsiedztwie?

Tak! Miłosierne zadania Kościoła są w znaczącej mierze wypełniane właśnie przez was! Przez miłujące Boga, człowieka i Kościół kobiety. Jakże tego nie widzieć, jakże tego nie doceniać i jakże nie zachęcać was do wytrwałości w tych ewangelicznych, maryjnych postawach?

Drogie Siostry! Przed nami wiele społecznych zmian, być może nawet wstrząsów, związanych zwłaszcza z górnictwem. Wiemy, że zmiany są konieczne, mamy jednak nadzieję, że będą przeprowadzane z poszanowaniem każdego pracownika, każdego górnika – bo przecież razem z nim zostanie uszanowana jego rodzina, zostanie zabezpieczona jej stabilność oraz materialny byt.

Drogie Siostry! Raz jeszcze wypowiadam wobec was, jakże dziś aktualne, słowa papieża Jana XXIII: „Miejcie zaufanie do miłości Kościoła i spokojnie zdajcie się na nią przekonani, że główną troską Kościoła jest pokój, a nie utrapienie”. Niech Królowa Pokoju wyjedna wam pokój serca, pokój waszym rodzinom, pokój Śląskowi, Kościołowi i całej ludzkiej rodzinie:

 

Matko Boska ciemnolica

Przybyła z dalekich stron

Spraw by nikt tu nie był obcy

Każdy żeby miał tu dom.

 

Matko Boska taka ludzka

Naszą słabość sercem znasz

Tyle unieść trzeba w życiu

Jak udźwignąć naucz nas. Amen

(Wiktor Woroszylski)

 

« 1 2 3 4 5 »
oceń artykuł Pobieranie..