Miejcie zaufanie do miłości Kościoła

Abp Wiktor Skworc: - Modlimy się o pokój, fundamentalne dobro. Bez pokoju wszystko staje się względne!

Pozdrawiamy naszych parlamentarzystów – zwłaszcza kobiety reprezentujące nas w Senacie i Sejmie. Jest z nami pani marszałek Senatu Maria Pańczyk-Poździej, której dziękujemy też za wszystkie edycje konkursu „Po naszemu, czyli po śląsku…”, a było ich ponad 20. Witamy naszych przedstawicieli w Sejmie i w Parlamencie Europejskim. Nie zapominamy o kobietach, które nas reprezentują w wojewódzkim sejmiku.

Witamy samorządy – prezydentów, burmistrzów, przewodniczących rad i radnych. To powitanie składam na ręce prezydent Zabrza – pani Małgorzaty Mańki-Szulik, która jest duszą i twarzą Metropolitalnego Święta Rodziny, organizowanego w naszej metropolii już od 7 lat. Witamy prezydenta Piekar Śląskich, które przygotowują się na oficjalne ogłoszenie – za zgodą papieża – Matki Bożej Piekarskiej patronką miasta! Witamy też Panią Wiceprezydent Miasta Katowice oraz panią prezydent mojego rodzinnego miasta Rudy Śląskiej.

Witamy pracowników naukowych, studentki i tegoroczne maturzystki; A maturzystki zachęcam do studiowania i do włączenia się w duszpasterstwo akademickie! Znowu można studiować na drugim kierunku bez opłat. Zachęcam do studiowania na Wydziale Teologicznym.

Witamy wszystkich duszpasterzy, katowicką kapitułę katedralną, księży z instytucji archidiecezji, przełożonych i kleryków WŚSD oraz dziekana WTL UŚ. Pozdrawiamy szczególnie duchownych, którzy na tym wzgórzu już od wczesnych godzin udzielają sakramentu pokuty i pojednania. Serdecznie pozdrawiamy nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Pozdrawiam reprezentanta diecezji tarnowskiej, ks. prałata Józefa Dobosza, proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy.

Drogie Siostry! W waszym imieniu pozdrawiam Siostry i Braci, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia (eM, PR Katowice, Radia Piekary), zwłaszcza chorych i osoby w podeszłym wieku! Bóg zapłać Wam, drodzy chorzy, za włączenie się w dzieło Apostolstwa Chorych. W ten sposób nie marnujecie cierpienia, przemieniając je w zbawcze dobro.

Drogie Siostry! Aby pielgrzymi i turyści przybywający do Piekar mieli godne miejsce przyjęcia, spotkania, a nawet przenocowania, potrzeba tu domu pielgrzyma. Będzie on naszym materialnym wotum za kanonizację Jana Pawła II. Jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem parafii i całej archidiecezji ten dom – o nazwie Nazaret – zbudujemy! Już dziś – bezpośrednio po zakończeniu Mszy świętej – poświęcimy plac pod budowę domu pielgrzyma.

Spotykamy się w roku niedawnej kanonizacji obu papieży. Ponad 50 lat temu – pamiętam, bo wtedy stałem tu jako pielgrzym – w niedzielę 26 maja 1963 r. przemówił do piekarskich pielgrzymów przez watykańskie radio papież Jan XXIII. Powiedział wtedy m.in.: „Miejcie zaufanie do miłości Kościoła i spokojnie zdajcie się na nią przekonani, że główną troską Kościoła jest pokój, a nie utrapienie”. Właśnie w duchu tych słów św. Jana XXIII chciałbym wypowiedzieć słowa troski Kościoła o pokój w naszych sercach, rodzinach, społeczeństwie, Europie i w świecie.

« 1 2 3 4 5 »
oceń artykuł Pobieranie..