Nowy numer 20/2024 Archiwum

Lekarze przeciw ideologii gender

"To właśnie chromosomy XX i XY decydują o dalszych konsekwencjach hormonalnych, psychicznych i fizycznych w organizmie człowieka". Lekarze ze Śląskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w liście otwartym zwracają uwagę na podstawowe kwestie, istotne w ocenie ideologii gender.

"W obliczu absurdu ideologii gender i jej rozpowszechniania, której podstawowym założeniem jest minimalizacja, a nawet zanegowanie wymiaru biologicznego płci, my, lekarze zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich, Oddziale Śląskim, w poczuciu odpowiedzialności za dobro człowieka i przyszłość społeczeństwa, zwracamy uwagę na zakłamanie oczywistych, obiektywnych i naukowych podstaw ludzkiej płciowości. Krzywda wyrządzana przez to kłamstwo będzie nieodwracalna dla wielu ludzi i nie do naprawienia przez długi czas dla całej ludzkości.

W świetle nauk biologicznych płeć zostaje jednoznacznie uwarunkowana w momencie zapłodnienia. Genetycznie określa się to zestawem chromosomów: 46,XX – płeć żeńska i  46,XY – płeć męska. To właśnie chromosomy XX i XY decydują o dalszych konsekwencjach hormonalnych, psychicznych i fizycznych w organizmie człowieka.

Płeć zatem nie jest uwarunkowana kulturowo ani osobistą decyzją. Cechy fizyczne oraz hormonalno-nerwowe i psychiczne są wynikiem wcześniejszego uwarunkowania genetycznego.

Zmiana cech fizycznych, którą usiłuje się czasem dokonywać przy różnych próbach zmiany płci metodami medycznymi, nie powoduje odwrócenia cechy genetycznej, która jest stała. Jedynie zwiększy destabilizację tożsamości, co w efekcie ma bezpośredni wpływ na zdrowie osoby.

Stabilny układ psychofizyczny jest oznaką zdrowia.

Naruszenie układu psychicznego może zachwiać osobowością pacjenta, a w przypadku braku stabilizacji jego tożsamości, leczenie somatyczne również jest zaburzone. Trudno wtedy mówić o dobrostanie człowieka.

Ideologia gender jest także niebezpieczna dla całego społeczeństwa przez:

 • hamowanie prokreacji
 • niszczenie pojęcia rodziny rozumianej jako mąż, żona, dzieci
 • degradację osobowościową poszczególnych jednostek
 • kłamliwe wychowanie, które też jest degradacją, ponieważ to, co miało prowadzić do pełni człowieczeństwa, destabilizuje poczucie własnej tożsamości
 • manipulację, która powoduje zniewolenie człowieka – wyzwalanie zewnętrznymi warunkami  potrzeb, których nie ma
 • manipulację pozbawiającą człowieka fundamentalnej prawdy o nim samym.

Zadaniem prawa jest chronienie człowieka i jego dobra. Prawnym absurdem byłaby lansowana przez gender możliwość ciągłego zmieniania decyzji o swojej przynależności płciowej. Konstytucja RP w następujących artykułach gwarantuje prawo do wychowania ku wartościom – pełni człowieczeństwa, nie do deformacji, przed którą ma chronić:

Art. 18.

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 31.

 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Art. 48.

 1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

Art. 72.

 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

 

Jako ludzie, lekarze, Polacy i katolicy, wobec ideologii gender wołamy – nie!".

 

                                                        Zarząd Oddziału Śląskiego
                                                        Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
                                                        Prezes          dr n. med. Elżbieta Kortyczko
                                                        Wiceprezes  dr Barbara Kopczyńska

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy