Watykański minister zdrowia w Katowicach

- Trudno wskazać na dobro, które mogłoby konkurować z życiem – mówił "watykański minister zdrowia" w czasie międzynarodowej konferencji na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach.

Abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia, podczas konferencji wygłosił referat: "Promocja duchowego wymiaru terapii jako jedno z istotnych zadań Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia". Rada została powołana przez Jana Pawła II 29 lat temu.

Abp Zimowski podkreślał, że narzędziem promocji duchowego wymiaru terapii ma być Światowy Dzień Chorego, obchodzony 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Ma on, według bł. Jana Pawła II, uwrażliwiać Kościół na konieczność posługi chorym, pomagania im w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej oraz duchowej. Dzień ten ma też przypomnieć o ważności duchowej formacji i moralnej pracowników służby zdrowia.

"Watykański minister zdrowia" szczególnie wyakcentował zadania kapelana szpitalnego. Należą do nich nie tylko troska o chorego, ale także o jego najbliższą rodzinę. Mówiąc o polskim zwyczaju odwiedzin duszpasterskich z okazji pierwszych piątków miesiąca, arcybiskup wskazał na potrzebę solidarności wewnątrz rodziny, solidarności sąsiedzkiej, parafialnej oraz diecezjalnej.

Abp Zimowski przypomniał także nauczanie papieży bł. Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka. Cytując błogosławionego papieża, podkreślił znaczenie miłości jako "wartości i wymiaru życia człowieka, w którym i przez który spełnia się on jako osoba". Zaznaczył, że jeśli miłość jest dobrem najwyższym, to jest także dobrem podstawowym. – Trudno wskazać na dobro, które mogłoby konkurować z życiem. Czy jest do pomyślenia akt miłości, który by nie respektował życia? Dlatego z taką determinacją Kościół, broniąc życia, broni prawdy o prymacie miłości, jako darze osoby, gdyż miłość decyduje o osobowej godności człowieka – mówił abp Zimowski.

Abp Zimowski nawiązał także do bólu duszy, z jakim często borykają się lekarze. Zaznaczył, że ból ten bardzo często owocuje. Jako przykład podał historię lekarza z Filipin, który modlił się o uzdrowienie swojej pacjentki. Został wysłuchany, chora i jej rodzina zbliżyli się do Boga. – Był to więc podwójny cud: ciała i duszy – podkreślał.

Na koniec abp Zimowski podziękował za działającą od 3 lat Szkołę Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego w Krakowie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..