Powstaną Krakowice?

W Katowicach rozmawiano o Strategii Rozwoju Polski Południowej, którą rząd przyjął w styczniu jako tzw. strategię ponadregionalną. To pierwszy w Polsce taki dokument rządowy, zainicjowany przez samorządy.

Na spotkaniu w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego powołano 30-osobową Radę Koordynującą współpracę województw śląskiego i małopolskiego. Jej zadaniem ma być nadzór, opiniowanie i projektowanie wspólnych działań. W skład rady weszło po 15 przedstawicieli Śląska i Małopolski. To wojewodowie, przedstawiciele sejmików, prezydenci i burmistrzowie miast, rektorzy uczelni, przedstawiciele sejmików. Poza radą powstają też inne, mniej formalne płaszczyzny współpracy, np. w postaci swoistego klubu przedstawicieli przemysłu obu regionów.

- Powstanie Rady Koordynującej to koniec prac nad strategią. W tej chwili jest odpowiedni moment, by zacząć robić konkretne projekty. (...) Teraz ten pakiet projektów, który znajduje się w przedstawionych przez województwa pomysłach, trzeba ponumerować, zrobić ich hierarchizację i powiedzieć, co jest najważniejsze, co da tym dwóm regionom wartość dodaną - mówiła w Katowicach Elżbieta Bieńkowska, wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju.

E. Bieńkowska podkreśliła, że są wśród nich przedsięwzięcia, które - gdyby były bardziej zaawansowane w przygotowaniu (np. budowa trasy S1 z Mysłowic do Bielska-Białej, projekty związane ze środowiskiem, energetyką czy kulturą) - na pewno znalazłyby się na listach do realizacji. Część propozycji, jej zdaniem, trzeba z kolei gruntownie przeanalizować.

Współpraca województw, jak podkreślają samorządowcy, nie zmierza do połączenia dwóch regionów, nie zagraża też ich tożsamości czy odrębności. Wspólna strategia ma przyczynić się, żeby projekty - od połączeń drogowych i kolejowych, po przedsięwzięcia naukowe, środowiskowe czy turystyczne - miały większe szanse na realizację.

Wśród źródeł finansowania strategii wskazano krajowe i regionalne programy operacyjne (na lata 2014-2020), programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i inne krajowe programy rozwoju.

W piątek marszałek woj. śląskiego Mirosław Sekuła oszacował, że oba regiony zyskały już dzięki współpracy ok. 800 mln euro. To kwota, która - dzięki przygotowaniu wspólnej strategii - znalazła się w ich regionalnych programach operacyjnych.

W poniedziałkowym spotkaniu ws. współpracy woj. śląskiego i małopolskiego uczestniczyli m.in. wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, parlamentarzyści (również opozycyjni), przedstawiciele samorządów, a także świata nauki, biznesu i kultury obu regionów.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..