Nowy Numer 38/2020 Archiwum

Egzegeta z Katowic

Każdy biblista i teolog zna jego dzieła. Docenił go także papież Benedykt XVI.

Mowa o ks. prof. Rudolfie Schnackenburgu, którego ojciec święty w przedmowie do swojej książki „Jezus z Nazaretu” nazwał „najwybitniejszym katolickim egzegetą niemieckojęzycznym drugiej połowy XX wieku”. Biblista pisał po niemiecku, jednak znał także język polski. Tuż po zakończeniu II wojny światowej był duszpasterzem zarówno Niemców, jak i napływających ze Wschodu Polaków.
Jego książki są również dokumentami śląskiej miłości do Kościoła, bo zawsze pozostał kapłanem, który urodził się w Katowicach – podkreśla ks. dr Henryk Olszar, historyk Kościoła.


Dokładnie 5 stycznia minęła 100. rocznica urodzin Rudolfa Schnackenburga. Późniejszy kapłan dzieciństwo spędził w Legnicy, gdzie jego rodzina przeprowadziła się w okresie I wojny światowej. Tam też w 1932 r. skończył Gymnasium Johanneum. Z Legnicy powędrował do Wrocławia, gdzie studiował na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 1 sierpnia 1937 r. z rąk kard. Adolfa Bertrama.


W czasie hitlerowskiego nazizmu i II wojny światowej ks. Rudolf służył wspólnocie katolickiej w Wałbrzychu. Krótko po zakończeniu wojny pracował jako duszpasterz Niemców oraz Polaków przesiedlonych ze Wschodu. W 1946 r. ówczesne władze Polski Ludowej zmusiły go do opuszczenia naszego kraju. W Niemczech, na terenie Bawarii i Frankonii oraz Nadrenii Północnej-Westfalii, kontynuował posługę kapłańską i rozwijał działalność naukową, stając się znanym egzegetą – teologiem komentującym teksty biblijne oraz duchowym przewodnikiem dla Wspólnoty św. Idziego w Würzburgu.


R. Schnackenburg był członkiem Papieskiej Komisji Teologów. Napisał wiele książek, w tym komentarz do Ewangelii św. Jana czy do Listów św. Jana, które zna każdy biblista i teolog zajmujący się naukową interpretacją Nowego Testamentu. Biblista ks. prof. Artur Malina podkreśla, że jego dzieła przyczyniły się do tego, iż uprawiana na najwyższym poziomie biblistyka przestała być utożsamiana wyłącznie z badaniami tekstów biblijnych prowadzonymi przez teologów protestanckich. Tytuł najwybitniejszego katolickiego egzegety niemieckojęzycznego 2 poł. XX w. papież Benedykt XVI przyznał mu za książkę „Osoba Jezusa Chrystusa w zwierciadle czterech Ewangelii”, za pracę nad przekładem Biblii niemieckiej (nazwanym „Einheitsübersetzung”) po Soborze Watykańskim II oraz za udział w rewizji Biblii Marcina Lutra.


Ksiądz Malina podkreśla, że przez długi czas istniały dwa rodzaje interpretacji Ewangelii. Niektórzy teologowie, na podstawie ewangelicznych fragmentów uznanych za najbardziej pierwotne, próbowali odtworzyć postać Jezusa historycznego. A więc to, co rzeczywiście miał powiedzieć i zrobić. Jednak taki obraz był zaledwie szkicem, a nawet karykaturą Syna Bożego. Z kolei inni teologowie sumowali treści pochodzące z różnych Ewangelii, nie uwzględniając ich rzeczywistego znaczenia w poszczególnych księgach. R. Schnackenburg w dziele „Osoba Jezusa Chrystusa...” miał uniknąć zarówno jednego, jak i drugiego.


W jego analizach każdy szczegół z Ewangelii ma znaczenie zależne od tekstu, w którym występuje, gdyż każdy tekst jest świadectwem wiary wzbudzonej w uczniach już przez Jezusa ziemskiego i przekształconej przez zmartwychwstałego – wyjaśnia ks. Malina.
Papież Benedykt XVI w przedmowie do „Jezusa z Nazaretu” wyakcentował z kolei relacje Jezusa z Bogiem, o których pisał autor „Osoby Jezusa Chrystusa...”: „Schnackenburg jasno jednak postawił jako autentycznie historyczne ujęcie ten decydujący punkt: relacje Jezusa do Boga i Jego więź z Bogiem”. Argumentując to stwierdzenie, zacytował fragment dzieła ks. Rudolfa: „Bez zakorzenienia się w Bogu osoba Jezusa pozostaje mglista, nierzeczywista i niezrozumiała”.
Ksiądz prof. Rudolf Schnackenburg zmarł 28 sierpnia 2002 roku w Erlabrunn koło Würzburga, w 88. roku życia i 65. roku kapłaństwa. – Był zdyscyplinowanym pracownikiem nauki i egzegetą wielkiego formatu – mówi ks. Olszar.


Sesja naukowa dotycząca jego życia i twórczości zaplanowana jest na 17 stycznia w godz. 9–13 w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18 w Katowicach.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama