Stworzą kompletny obraz duchowości

Podpisanie umowy depozytowej między archidiecezją katowicką a Muzeum Śląskim odbędzie się 11 grudnia o godz. 12 w budynku Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

Zamiarem obu stron jest upowszechnienie podstawowych wartości historii, nauki i kultury narodowej i regionalnej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie publicznego dostępu, zapewnienie właściwych warunków zabezpieczenia i konserwacji obiektów sztuki sakralnej będących własnością i w gestii archidiecezji katowickiej. Takie warunki spełnia nowy gmach Muzeum Śląskiego wraz z nowymi przestrzeniami ekspozycyjnymi.

Muzeum Śląskie przygotowuje kilka wystaw stałych poświęconych historii, kulturze i sztuce Śląska, wśród nich prezentację własnych zbiorów muzealnych w zakresie sztuki sakralnej pt. "Śląska sztuka sakralna". Przejęty depozyt, oparty na wybitnych obiektach sztuki sakralnej zgromadzonych obecnie w Muzeum Archidiecezjalnym, stanowić będzie bardzo istotne poszerzenie walorów tej ekspozycji. Stworzy bardziej kompletny obraz duchowości Górnego Śląska i dziedzictwa Kościoła katolickiego na tym terenie.

Połączenie obu kolekcji – Muzeum Śląskiego i Muzeum Archidiecezjalnego – będzie wykorzystaniem możliwości, jakie daje nowy gmach muzeum z jego nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi oraz dostępnością dla szerokiej publiczności.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..