Nowy numer 37/2021 Archiwum

Podstawy ładu

Dyskusje, wymiana doświadczeń i próby zdiagnozowania sytuacji polskich przedsiębiorców – tak w skrócie można scharakteryzować katowicki kongres. Do uczestnictwa w nim zapisało się ponad 3700 osób z 35 krajów świata.

W Centrum Kultury Katowice podczas III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyło się 47 sesji plenarnych, paneli, stołów eksperckich, poświęconych m.in. roli kobiet w kształtowaniu współczesnej gospodarki, wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań IT czy designowi i możliwościach jego wykorzystania. Podczas sesji inauguracyjnej prezydent Bronisław Komorowski przypomniał, że to firmy z sektora MSP są ważnym elementem polskiej gospodarki – to one stworzyły dotychczas 67 proc. miejsc pracy w sektorze prywatnym i wypracowują 50 proc. PKB.

Zapewnił również, że zdaje sobie sprawę z trudności, z jakimi muszą się borykać drobni przedsiębiorcy. – Potrzeba nadania nowej jakości ładowi gospodarczemu w naszym kraju – podkreślił. – Niesłychanie ważna jest przewidywalność systemu stanowienia prawa. To musi być fundamentem ładu gospodarczego, który staramy się osiągnąć. Prezydent Komorowski przekazał zgromadzonym Zieloną Księgę – wynik dyskusji ekspertów. Zawiera ona rekomendacje odnośnie do usprawnień procesu stanowienia prawa. – Wskazuje na potrzebę wzmocnienia spójności prawa, przewidywalności, wewnętrznej zgodności oraz zwiększenia partycypacji obywateli, ekspertów i organizacji społecznych w zakresie oceny skutków regulacji – wyjaśnił prezydent. B. Komorowski podkreślił również, że jest przeciwnikiem zwiększania kontroli państwa nad przedsiębiorcami, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją zgromadzonych w sali słuchaczy. Wskazał również trzy obszary wymagające zmian – złe przepisy prawa podatkowego, restrykcyjne prawo pracy i nieefektywną biurokrację. Zaznaczył, że popiera deregulacje, m.in. w kodeksie pracy, ale tylko takie, które będą miały charakter prorodzinny.

– Zależy nam na tym, by funkcje rodzicielskie godzić łatwiej z funkcjami przedsiębiorcy czy w ogóle pracownika. To jest droga do eliminacji tego, co jest największym zagrożeniem dla polskich rodzin, czyli bezrobocia. Rodzina polska w stopniu najwyższym potrzebuje pracy, takiej, którą da się godzić z normalnymi funkcjami rodzicielskimi – zauważył. Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, głównego organizatora kongresu, przypomniał, że przedsiębiorcom zależy na wprowadzeniu nowych rozwiązań legislacyjnych. – Brak jest woli politycznej do podjęcia prac ustawodawczych dotyczących samorządu gospodarczego. To trochę wstyd, że działamy w oparciu o Ustawę o Izbach Gospodarczych z maja 1989 r. – przypomniał T. Donocik. – Będziemy się przeciwstawiać temu, że opracowujemy na kongresach rekomendacje, których potem nikt nie czyta. Jednocześnie prezes RIG zauważył, że potrzeba wielu zmian, nie tylko w prawie, ale i w mentalności, by odmienić polską gospodarkę. – Musimy przywrócić w naszym życiu takie wartości, jak bycie porządnym, szlachetnym, dobrym człowiekiem, dotrzymywanie słowa, służba państwu. Jeżeli to przywrócimy, będziemy mogli wyjść naprzeciw inicjatywie pana prezydenta – budowania nowego ładu gospodarczego w naszym kraju – dodał. Wśród gości, którzy wzięli udział w obradach III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, byli: Janusz Piechociński, wicepremier, Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, prof. Jerzy Buzek oraz kilkudziesięciu posłów i senatorów.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama