Zbawienna cząsteczka

Życie jest tylko jedno, ale... możesz zacząć je na nowo! Odpust Porcjunkuli jest fantastyczną okazją do tego, aby poprzez modlitwę przybliżyć się do Boga.

Wyjątkowość odpustu Porcjunkuli polega na tym, że można go uzyskać przez cały dzień w każdej świątyni, jaką się nawiedzi.

Niedaleko Asyżu wznosi się bazylika Matki Bożej Anielskiej. Choć dziś to okazała świątynia, pierwotnie był to niewielki kościółek, odbudowany przez św. Franciszka, w którym objawili mu się Jezus i Maryja w otoczeniu aniołów. Objawienie to było łaską dla świętego z Asyżu, który gorąco prosił Boga o nawrócenie grzeszników. Jezus obiecał św. Franciszkowi, że jakiejkolwiek łaski by nie zażądał, On jej udzieli. Łaską tą było odpuszczenie wszystkich kar doczesnych tym, którzy nawiedzą kościół Porcjunkuli po spowiedzi i Komunii św. Papież Honoriusz III udzielił odpustu na prośbę świętego z Asyżu, chociaż w tamtych czasach była to rzecz niezwykła i nieznana w Kościele. Problemem jednak był brak wyznaczonego dnia do uzyskania odpustu, dlatego świętemu Franciszkowi po raz kolejny objawili się Jezus i Matka Najświętsza w otoczeniu aniołów, naznaczając dzień, kiedy skruszone zostały okowy Piotra, czyli 1 sierpnia. Dlatego odpust Porcjunkuli można uzyskać już od godz. 12 w południe właśnie 1 sierpnia do północy dnia następnego, kiedy to obchodzona jest ta szczególna uroczystość. Natomiast codziennie przez cały rok można otrzymać ten nadzwyczajny odpust właśnie w świątyni pw. Matki Bożej Anielskiej.

Warunek do uzyskania odpustu, jakim było nawiedzenie kościółka, był trudny do spełnienia dla wielu wiernych z różnych zakątków świata. Dlatego też najpierw przywilej uzyskania odpustu Porcjunkuli rozszerzony został na wszystkie kościoły franciszkańskie dla braci i sióstr należących do dwóch zakonów franciszkańskich. Następnie w 1622 roku papież Grzegorz XV postanowił rozszerzyć możliwość otrzymania darowania wszelkich win również na świeckich.

Ostatecznie Paweł VI postanowił, że wierni mogą zyskać odpust Porcjunkuli we wszystkich kościołach pod zwykłymi warunkami. – Aby otrzymać odpust zupełny należy pobożnie nawiedzić kościół, odmówić modlitwę Pańską, wyznać wiarę, pomodlić się w intencjach papieża oraz przystąpić do sakramentalnej spowiedzi i przyjąć Komunię św. – mówi ojciec Magnus z Panewnik i zaznacza, że odpust zupełny można uzyskać maksymalnie jeden raz w ciągu dnia, natomiast odpust cząstkowy wiele razy. – Wewnętrznie nie możemy wiedzieć, czy ten odpust zupełny uzyskaliśmy, ale możemy być pewni, że nawet jeśli nie spełnimy jakiegoś warunku koniecznego, to i tak odpust cząstkowy otrzymamy dla zbawienia innych dusz bądź dla siebie samego. U Boga bowiem wszelka nasza modlitwa będzie wysłuchana. Odpust Porcjunkuli to także łaska odpuszczenia przez Boga czegoś, co nam zalega na duszy – zaznacza ojciec Magnus. Jak dodaje, ważny jest w tym wszystkim stan łaski uświęcającej, choć przy odpuście cząstkowym przystąpienie do spowiedzi nie jest wymogiem koniecznym.

Sama nazwa odpustu wywodzi się z... wielkości kościółka pod Asyżem, który św. Franciszek odbudował, a pierwotnie to właśnie do niego mieli udawać się ci, którzy chcieli uzyskać odpust Porcjunkuli. Oznacza ona małą cząstkę. Ale dla wszystkich wiernych stanowi wielką łaskę odpuszczenia win i grzechów doczesnych oraz obietnicę zbawienia. Odpust Porcjunkuli jest stricte duchową sprawą, czym różni się trochę od innych odpustów tytularnych danej parafii, kiedy ludzie częściej dostrzegają możliwość spotkania się z rodziną przy ciastku niż szczere oddanie Bogu wszelkich swoich spraw i słabości.

– Warto pamiętać, jak wiele łask niesie za sobą odpust, a różna jest świadomość ludzi dotycząca tego faktu. Wielu nie rozumie prawdziwego przesłania odpustów, a jest ono bardzo jasne i szczególne. Żadna modlitwa nie jest w oczach Boga zmarnowana, tzn. nawet jeśli modlimy się za zmarłego, który już jest w niebie i nie potrzebuje szczególnej pamięci i pomocy modlitewnej, łaska odpustu przechodzi wtedy na inną duszę, która tego potrzebuje – zapewnia ojciec Magnus i dodaje, że zbliżający się odpust Porcjunkuli jest fantastyczną okazją do tego, aby poprzez modlitwę przybliżyć się do Boga i wypraszać wiele łask dla zbawienia siebie oraz innych dusz.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..