Nowy numer 37/2021 Archiwum

Prefekci do szkół

Na 3-letni okres próbny w naszej archidiecezji wprowadzono stałych katechetów. Pierwsi z nich odebrali już dekrety od abp. Skworca i zaczną pełnić swoje obowiązki od nowego roku szkolnego.

W trosce o dobry poziom katechizacji młodzieży abp Wiktor Skworc mianował katechetów stałych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Katechetą stałym, czyli prefektem, może zostać ksiądz będący nauczycielem dyplomowanym lub w trakcie awansu na nauczyciela dyplomowanego, który posiada predyspozycje do pracy katechetycznej z młodzieżą.

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach dokonuje oceny pracy kandydata na prefekta, uwzględniając również opinię proboszcza parafii, w której kandydat pełni posługę duszpasterską, i opinię dyrektora szkoły, w której dotychczas jest zatrudniony.

Pierwszymi prefektami zostali:

ks. Szymon Kos, katecheta w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie (parafia św. Jadwigi Śl.),

ks. Sebastian Bureza, katecheta z Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (parafia NMP Matki Kościoła),

ks. Piotr Larysz, katecheta w I Liceum Ogólnokształcącym w Knurowie (parafia MB Częstochowskiej),

ks. Sebastian Kreczmański, katecheta w I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie (parafia św. Wojciecha),

ks. Piotr Piekło, katecheta w I Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku (parafia św. Jadwigi Śl.),

ks. Wojciech Kamczyk, katecheta w Zespole Szkół im. 14. Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim (parafia MB Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego z Padwy w Jedłowniku),

ks. Tomasz Dębek, katecheta w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie (parafia Wszystkich Świętych).

Na stanowisko katechety stałego arcybiskup mianuje na czas nieokreślony. Prefekci mają być zatrudnieni w wymiarze co najmniej etatu nauczyciela określonego w prawie oświatowym. W szkołach mają być duszpasterzami uczniów i nauczycieli szkoły. Do ich obowiązków należy organizowanie rekolekcji szkolnych, pielgrzymek i innych form działalności religijno-wychowawczej. Mają współpracować z lokalnym doradcą metodycznym nauczania religii.

Księża prefekci mają mieszkać na probostwie parafii, do której należy szkoła, bądź w innym miejscu wskazanym w dekrecie. W porozumieniu z proboszczem miejsca zamieszkania włączają się w parafialną pracę duszpasterską, tak, aby nie kolidowała ona z obowiązkami w szkole. W czasie wolnym od zajęć szkolnych prefekci mają organizować obozy i kolonie dla swoich uczniów, brać udział w samokształceniu i rekolekcjach kapłańskich oraz pomagać w parafii.

Prefekci do 30 września każdego roku w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach będą musieli składać sprawozdania z działalności w minionym roku szkolnym. Mają one zawierać informacje o podejmowanych pracach szkolnych i duszpasterskich, trudnościach pedagogicznych, a także o planach dotyczących podnoszenia własnych kwalifikacji.

Arcybiskup może odwołać prefekta na podstawie negatywnej oceny wyników jego pracy dokonanej przez wizytatora katechetycznego. Również sam katecheta stały może prosić o zwolnienie z pełnionej funkcji.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama