Nowy numer 38/2021 Archiwum

Lekarze: Domagamy się zakazu "In vitro"

List otwarty Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

W obliczu podjęcia decyzji o finansowaniu procedury „In vitro”, my lekarze zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich, Oddziale Śląskim, zwracamy uwagę na ogrom zła, krzywdy i szereg nieprawidłowości związanych z tą procedurą.

Oddzielenie prokreacji od aktu seksualnego, aktu małżeńskiego zawsze niesie ze sobą złe społeczne konsekwencje oraz jest szczególnie niekorzystne dla dzieci przychodzących na świat wskutek działania osób trzecich. Pociąga także za sobą nieuchronnie redefinicję ojcostwa, macierzyństwa, wierności małżeńskiej, wprowadzając zamęt w relacjach rodzinnych i niszcząc tym samym fundamenty życia społecznego.

Zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych i „wyprodukowanie” dziecka poprzez techniczną interwencję osób trzecich jest wyrazem braku szacunku dla godności życia ludzkiego.

Procedura „In vitro” jest nieodłącznie związana z niszczeniem życia człowieka w fazie prenatalnego rozwoju, jest więc głęboko nieetyczna.

Jako lekarze stwierdzamy z mocą, iż metoda „In vitro” nie leczy niepłodności, a umożliwia jedynie „wyprodukowanie” dziecka; co więcej może stanowić ryzyko dla życia i zdrowia matki oraz dziecka. Natomiast powołaniem i obowiązkiem lekarskim jest ratowanie życia i zdrowia. W tym miejscu podkreślamy, że procedura „In vitro” nie ratuje życia ani zdrowia ale je niszczy, co jest całkowicie sprzeczne z etyką lekarską.

Procedura ta jest radykalnie sprzeczna z ekologią prokreacji, zastępując naturalne środowisko poczęcia i początkowego rozwoju człowieka, jakim jest łono matki, przez „szkło”, a w skrajnym przypadku przez system głębokiego zamrażania (do temperatury −195°C).

Procedura „In vitro”, na różnych etapach jej stosowania, narusza trzy artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych;

Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia;

Art. 40. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych;

oraz

art. 157a kodeksu karnego: § 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Procedura „In vitro” jest rażąco niezgodna z troską o ludzkie życie, etyką i obowiązującym prawem, dlatego my lekarze domagamy się całkowitego prawnego zakazu stosowania metody „In vitro”!

Metoda ta powstała jako odpowiedź na pragnienie posiadania potomstwa przez małżeństwa niepłodne. Technika „In vitro” nie leczy niepłodności i jest niezgodna ze sztuką lekarską. Współczesna medycyna wypracowała etyczną i efektywną metodę leczenia niepłodności – naprotechnologię, którą my jako lekarze popieramy i promujemy.

Zarząd Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
Prezes - dr n. med. Elżbieta Kortyczko
Wiceprezes - dr Barbara Kopczyńska

Przeczytaj komentarz Brawo lekarze!

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama