Nowy numer 38/2021 Archiwum

Tukej sie bogaciyli, ale Ślónskowi nie przajóm

Pozbiryane pora rzeczy z imprezy "Co nas łączy, co nas dzieli" - list do redacji.

Cały tekst po polsku przeczytasz tu: Tu się dorobił, ale Śląska nie kocha

Jako urodzóny w Siymianowicach niy móg żech łopuścić spotkanio ludziów, kerzi sie fest przejmujóm Ślónskym, w niydowno łotworzónym bardzo piyknym Parku Tradycji na terynie zawartyj gruby Michał w Siymianowicach-Michałkowicach. Impreza sie mianowała oficjalnie: „Co nas łączy, co nas dzieli” debata o śląskiej tożsamości. Łod takich prelegyntów jak prof. zw. dr hab. Franciszek Marek, dr Jerzy Gorzelik, red. Marek Szołtysek, red. Piotr Semka i ks. Jerzy Andrzej Klichta, zebranych jeszcze ku tymu w jednym miejscu, bóło czego posuchać. Miałoby sie sam pochwolić inicjatywa siymianowickigo prezydynta, Jacka Guzego, kery ta ślónsko i polsko intektualno elita skludziół w jedne miejsce.

W drugi czyńści debaty mógli sie pytać ludzie z publiki. Mógli, ale przeważnie woleli sami emocjónalnie łosprowiać. Jo bych sam chcioł pozbiyrać pora rzeczy z tyj imprezy, kere podug mie coś ważnego godajóm o Górnym Ślónsku. Nó bo jake powinności mo taki Ślónzok?

Harówa Ślónzoków i Zagłymbioków

Prof. zw. dr hab. Franciszek Marek napómino, że na przemysłowym Ślónsku bółoby lepi, jakby procesy integracji ludności bóły bardzi zaawansowane. Winni tymu byli tzw. Galileusze, czyli byamtry ścióngniynte przed wojnóm z Małopolski, a potym  urzyndniki z Czerwónego Zagłymbia, take, co sie na Ślónsku bogaciyli, ale nigdy sie niy czuli sam w dóma, a po śmierci dali sie pochować we swojich rodzinnych miejscowościach.

Podug prof. Marka dobro integracjo ludności jes na Dolnym Ślónsku. Prziczynióła sie do tego, że  Katowice przi Wrocławiu wyglóndajóm dzisiej jak wieś.

A jo bych pedzioł, że tyn przikład ze Wrocławiym jes znamiynny, bo jo niy wiym, jakby dzisiej wyglóndała i Warszawa i tyn piykny Wrocław, jakby niy harówa Ślónzoków i Zagłymbioków ze miastów Górnoślónskigo Okryngu Przemysłowego po wojnie, łod samego jeji końca, zanim jeszcze najechało sam pełno robotników z inkszych  polskich ziymiów. A i potym jeszcze dugo musieli sie te przijezdne uczyć dyscypliny przemysłowyj roboty łod miejscowych.

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama