Nowy numer 3/2021 Archiwum

Krew Papieża w Chełmie

Relikwie bł. Jana Pawła II zostały uroczyście wprowadzone do kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim.

Do Chełmu zostały sprowadzone z Krakowa 4 lutego. Od tego czasu do wigilii Niedzieli Miłosierdzia był przechowywane i „obmodlone” w miejscowym klasztorze sióstr służebniczek.

Delegacja chełmskiej parafii – proboszcz ks. Piotr Guzy, wójt gminy Stanisław Jagoda, przedstawiciele społeczności parafialnej oraz inicjatorzy przekazania relikwii do chełmskiej parafii, rodzina Klimków – udali się 4 lutego do Krakowa, by na spotkaniu z kardynałem Stanisławem Dziwiszem odebrać relikwie krwi błogosławionego Jana Pawła II.

Podczas spotkania w kurii krakowskiej ks. Piotr Guzy poprosił, w imieniu wspólnoty parafialnej, o relikwie. Uzasadnił to czcią, którą parafianie darzą błogosławionego Jana Pawła II, przejawiającą się m.in. w modlitwach za papieża w Kalwarii Zebrzydowskiej. – Jako proboszcz ponad 400-letniej parafii dawniej należącej do archidiecezji krakowskiej, a teraz Krew Papieża w Chełmie   Relikwiarz Danuta Sowa do katowickiej, zwracam się w imieniu własnym, kapłanów i sióstr, a nade wszystko wiernych do Jego Eminencji o przekazanie do naszej historycznej świątyni relikwii krwi bł. Jana Pawła II. Nasza parafia jest pobożna i bogobojna, na naszym terenie jest czczonych i omodlonych 6 kapliczek, 9 krzyży, 3 Groty Maryjne i 2 duże figury, a także zbudowana przez wiernych Brama III Tysiąclecia. Ducha pobożności w tej parafii strzegą też siostry służebniczki. Wiele ofiarnego wsparcia parafia otrzymuje od Urzędu i Rady Gminy, a także od naszego dobrego parafianina, prof. Jana Klimka z rodziną, członka Rady Społecznej Episkopatu Polski, uhonorowanego  Medalem Prymasowskim „Zasłużony w posłudze dla Kościoła i Narodu”  przez Prymasa Józefa Glempa – powiedział.

Krew Papieża w Chełmie   Relikwie ruszają do kościoła w Chełmie Danuta Sowa Kardynał Dziwisz w swojej odpowiedzi wyraził uznanie dla tradycji pielgrzymek z Chełmu Śląskiego do Kalwarii Zebrzydowskiej i dróżek odprawianych w intencji Jana Pawła II. Całej parafii życzył opieki patrona – Jana Pawła II – którego relikwie będą odtąd w chełmskim kościele.

Inicjatorem przekazania relikwii Jana Pawła II do Chełmu Śląskiego jest prof. Jan Klimek. Jest on też, razem z żoną Danutą i córkami Sabiną i Ewą, fundatorem relikwiarza na krew błogosławionego.

W parafii relikwie zostały wprowadzone do świątyni z wielką czcią. Powitali je przedstawiciele gminy, przedstawiciele wszystkich stanów tej obfitującej w powołania kapłańskie parafii (księży stąd jest czterdziestu), orkiestra, chór parafialny, sztandary Rady Gminy, szkół, górnicze i parafialne, a także bardzo licznie parafianie od najmłodszych po seniorów.

Krew Papieża w Chełmie   Wystawa przed kościołem Danuta Sowa Za ten ogromny dar dla chełmskiej parafii na zakończenie uroczystej Mszy św. podziękował proboszcz i zarazem – od teraz – kustosz relikwii, a po nim wójt gminy Stanisław Jagoda i prof. Jan Klimek. On też, opierając się na słowach bł. Jana Pawła II, sparafrazował słynne zdanie "Cóż powiedzieć – żal odjeżdżać". – Cóż powiedzieć, nigdzie już od nas nie odjedziesz, Ojcze Święty, będziesz z nami po wsze czasy, z nami, z tymi, co po nas nastąpią, i na zawsze w naszej przepięknej świątyni chełmskiej – mówił.

Celebransem tych uroczystości i animatorem kilkudniowych modlitw oraz rozważań przed nią był ks. Robert Kaczmarek, kiedyś wikary w tej parafii, który przez kilka dni przygotowywał wiernych, przez głoszenie słowa Bożego i krótkich rekolekcji, do przyjęcia relikwii krwi Papieża Polaka.

– W relikwiach krwi bł. Jana Pawła II będziemy odnajdywać i zachowywać wiarę, a także gorąco modlić się przed nimi o Boże Miłosierdzie dla całego świata i pomyślność dla ojczyzny – mówił proboszcz. – Będziemy otaczać relikwie szczególnym kultem, bo jest nam tym radośniej, że na naszej chełmskiej ziemi kilkakrotnie był młody kapłan, a następnie arcybiskup Karol Wojtyła – dodał.

Po Eucharystii relikwie zostały przeniesione do bocznej kaplicy i umieszczone w specjalnym przygotowanym miejscu za szybą pancerną, którą również ufundowała rodzina Klimków. Od chwili przywiezienia do parafii kropli krwi Jana Pawła II do czasu ich umieszczenia w kaplicy (czyli do niedzieli Miłosierdzia Bożego) wokół kościoła można było oglądać sprowadzoną specjalnie wystawę zdjęć z życia i pielgrzymowania papieża Jana Pawła II.
 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama