Nowy numer 39/2020 Archiwum

Orkiestra Bożego Dyrygenta

II Synod Archidiecezji. Prawie 60 osób świeckich, ponad 120 kapłanów, 11 sióstr zakonnych i dwóch biskupów w 18 komisjach i podkomisjach, dwóch zespołach nadzorujących i najważniejszej Komisji Głównej.

Podczas synodu najważ- niejszy jest biskup. To on go zwołuje i decyduje o składzie poszczególnych komisji, których głosu chce słuchać, i on ostatecznie zatwierdza uchwały. Tematy poruszane przez II Synod Archidiecezji Katowickiej są efektem ankiety presynodalnej, rozesłanej do księży i Parafialnych Rad Duszpasterskich archidiecezji, która pomogła zdecydować, jakie będą komisje i czym będą się zajmować.

Mogą też one powstawać na bieżąco. W strukturze synodalnej rolę nadrzędną pełni Komisja Główna, w której skład wchodzą: abp Wiktor Skworc, bp Józef Kupny, ks. Roman Chromy, ks. Mirosław Godziek, ks. Adam Pawlaszczyk, ks. Grzegorz Olszowski, ks. Grzegorz Strzelczyk, ks. Marek Szkudło i ks. Łukasz Gaweł. Komisja Główna wysyła impuls do komisji i podkomisji, wyznaczając tematy, którymi mają się zająć, a które będą szeroko konsultowane z zespołami synodalnymi w parafiach. Komisje tematyczne wyniki swojej pracy odsyłają do Komisji Głównej, a ta ściśle współpracuje z Zespołem Teologicznym i Zespołem Legislacyjnym. Zespół Teologiczny to pogotowie teologiczne synodu i strażnik wizji. To osoby mające czuwać nad spójnością wizji duszpasterstwa katowickiego Kościoła, która powstanie podczas obrad. Oprócz zajmowania się tym, co Komisja Główna przekaże do sprawdzenia, jego zadaniem jest też redagowanie tekstów, jakie dostanie od komisji i podkomisji tematycznych po to, aby były zgodne z naukami teologicznymi. Zespół Teologiczny tworzą: ks. Jerzy Szymik, ks. Grzegorz Strzelczyk, ks. Bogdan Biela, ks. Łukasz Gaweł, ks. Jacek Kempa, ks. Artur Malina, ks. Wojciech Surmiak. Rolą zaś Zespołu Legislacyjnego jest troska o to, aby efekty prac synodu były zgodne z normami prawnymi. Jego zadaniem jest również przegląd dotychczas obowiązujących praw w archidiecezji pod kątem ewentualnych zmian i poprawek. Zespół ten będzie także odpowiedzialny za wstępną wersję statutów, czyli zbioru wszystkich lokalnych przepisów prawnych archidiecezji. Statuty będą przełożeniem na język prawny wizji Kościoła lokalnego, jaka będzie owocem synodu. Zespół ten jest też swoistym bezpiecznikiem, którego zadaniem jest czuwanie, aby synodalne ustalenia nie przekroczyły uprawnień archidiecezji i były spójne z prawem powszechnym Kościoła. Zespół Legislacyjny działa w następującym składzie: ks. Adam Pawlaszczyk, ks. Mariusz Auguścik, Anna Kosobudzka, Tomasz Kurpas, Przemysław Michalewicz, ks. Marek Górka. Za komunikację między komisjami będzie odpowiadał Sekretariat Synodu. Jego zadaniem będzie kontakt z zespołami synodalnymi w całej archidiecezji: parafialnymi, w różnych ruchach i środowiskach, młodzieżowymi i internetowymi. Te ostatnie będą okazją do włączenia się w II SAK dla każdego, kto będzie chciał. Ich funkcjonowanie będzie podlegało osobnemu regulaminowi, który ma powstać w ciągu miesiąca od rozpoczęcia synodu. Otwarcie II SAK to dopiero początek – w ciągu najbliższych miesięcy prace poszczególnych komisji będą nabierać tempa, tak aby od ogólnie zarysowywanych tematów przejść do konkretnych dyskusji i ustaleń. Synod ma wszystkim przypomnieć, że jesteśmy Kościołem prowadzonym przez Ducha Świętego. – Przywołujemy Ducha Świętego, Bożego Dyrygenta, który Kościół prowadzi po drogach czasu – powiedział abp Skworc w czasie Mszy św. z udziałem Komisji Głównej, zespołów synodalnych i przewodniczących komisji synodalnych.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama