Nowy Numer 38/2020 Archiwum

Wymiana hektarów

16 kwietnia ruszyły konsultacje społeczne, w których mieszkańcy ponad 130-tysięcznych Tychów wypowiedzą się na temat zamiany 33 hektarów ziemi z sąsiednim, wielokrotnie mniejszym Kobiórem.

Zmiana granic ma być korzystna dla obu gmin. Tychy zyskają działki przy jeziorze Paprocańskim, a Kobiór wyprostuje swoją granicę.

Konsultacje takich planów z mieszkańcami to obowiązek samorządu; podobne konsultacje organizują władze Kobióra. Podsumowaniem konsultacji będzie stosowna uchwała radnych, a później wspólny wniosek obu gmin do premiera. O zmianie granicy zdecyduje rząd. Może to nastąpić w przyszłym roku.

W ramach konsultacji, które potrwają od 16 kwietnia do 21 maja, w Tychach wydrukowano ponad 20 tys. ankiet. Będzie można także oddać głos za pomocą strony internetowej Urzędu Miasta i Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach. Pytanie dotyczy akceptacji - lub nie - dla "zmiany granic administracyjnych pomiędzy gminą Kobiór a miastem Tychy".

Zgodnie z planem Tychy miałyby otrzymać część terenu na osiedlu Z-1 i w dzielnicy Cielmice (ul. Jedności i Jankowicka), a Kobiór kilka działek w okolicach ulicy Bielskiej i rzeki Gostynki.

Po zmianie granic w Tychach znajdą się dodatkowe działki wokół ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Paprocańskim. Ma to służyć uatrakcyjnieniu tego ulubionego miejsca wypoczynku mieszkańców miasta.

"Plany modernizacji Paprocan zakładają stworzenie alejek spacerowych za budynkiem, gdzie mieści się restauracja, jednak działki tam położone administracyjnie przynależą Kobiórowi. Z kolei Kobiór dąży do wyprostowania granicy w rejonie stadniny Stara Piła, czyli najbardziej na południe wysuniętego obszaru naszego miasta" - wyjaśnił wiceprezydent Tychów ds. gospodarki przestrzennej Michał Gramatyka.

Wymiana terenów ma również ułatwić komunikację i życie rodzin zamieszkałych na terenach granicznych. Według tyskich samorządowców większość dzieci z tego rejonu uczęszcza do tyskich przedszkoli i uczy się w tyskich szkołach. Dzięki zmianie mieszkańcom ma być łatwiej załatwiać wiele formalności.

Przygotowane w ramach konsultacji ankiety będą dostępne we wszystkich miejskich placówkach, w siedzibach rad osiedli, znajdą się też w dodatku do miejskiego tygodnika. W wersji elektronicznej ankietę można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Tychy i Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie jest koniecznością, wynikającą z ustawy o samorządzie gminnym. Stanowi ona, że to rząd, w drodze rozporządzenia, tworzy, łączy, dzieli, znosi oraz ustala granice jednostek administracyjnych. Decyzje takie wymagają zasięgnięcia opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych konsultacjami społecznymi.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama