• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • rss
 • Konferencja "Media w ekonomii – Ekonomia w mediach", Katowice, 21 października

  prze

  dodane 18.10.2016 09:12

  21 października 2016 r. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się Konferencja Naukowa „Media w ekonomii – Ekonomia w mediach” organizowana przez Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

  To międzynarodowe przedsięwzięcie będzie próbą interdyscyplinarnego spojrzenia na zagadnienia kształtujące się na styku mediów i ekonomii. Ponadnarodowy charakter mediów, powstawanie sektora multimedialnych instytucji i ich wytworów, rozwój technologii komunikowania, podział odbiorców i selektywny wybór informacji zmieniają system komunikowania i sposoby jego finansowania.

  Do udziału w konferencji zostali zaproszeni wybitni naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni oraz osoby zarządzające instytucjami medialnymi. W panelu dyskusyjnym w trakcie konferencji poruszane będą m. in. tematy związane z wpływem mechanizmów ekonomicznych na produkcje dziennikarskie, ze sposobem funkcjonowania i finansowania mediów publicznych, prywatnych i społecznych oraz misją mediów.

  Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta Katowice i Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Patronaty medialne przyjęli: Polskie Radio Katowice, TVP SA o/Katowice, Telewizja TVS, Dziennik Zachodni, Tygodnik „Gość Niedzielny”, Miesięcznik „Nowy Przemysł” oraz portal wnp.pl.

  Program konferencji MEDIA W EKONOMII – EKONOMIA W MEDIACH

  21 października 2016 r., aula CNTI w Katowicach

  Aula CNTI

  Rejestracja uczestników 9:30-10:00

  10:00 Rozpoczęcie konferencji: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski – dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
  prof. UE dr hab. Aleksandra Pethe – kierownik Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  prof. dr hab. Bogusław Nierenberg – kierownik Zakładu Zarządzania i Ekonomiki Mediów w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Sesja plenarna, prowadzi prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski

  Aula CNTI

  10:30 Jacek Żurawski, Dziennikarstwo na początku XXI. Misja zawodu w zderzeniu realiami ekonomicznymi w aspektach prawnych i etycznych

  10:45 Sławomir Rogowski, Powszechna opłata audiowizualna – możliwość czy konieczność

  Dyskusja

  11:15-11:30 Przerwa kawowa

  11:30 – 13:30

  Panel dyskusyjny: Media w ekonomii – ekonomia w mediach

  Aula CNTI, prowadzi prof. dr hab. Bogusław Nierenberg

  Osoby zaproszone do udziału w panelu:

  Sławomir Rogowski – niezależny ekspert, były członek KRRiT

  ks. Marek Gancarczyk – redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”

  Wojciech Kuśpik – prezes zarządu Grupy PTWT SA

  Małgorzata Piechoczek – dyrektor TVS

  Barbara Stanisławczyk-Żyła – prezes zarządu PR SA

  Tomasz Szymborski – redaktor naczelny, dyrektor TVP Katowice

  Marek Twaróg – redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego”

  Piotr Ornowski – prezes zarządu, redaktor naczelny Polskiego Radia Katowice

  Jacek Żurawski – sekretarz rady programowej TVP, specjalista z zakresu prawa mediów

   

  13:30-15:00 Przerwa obiadowa

  15:00 – 17:00 Obrady w sekcjach

   

  Sekcja 1 Ekonomika mediów, prowadzi dr Anna Musialik-Chmiel

  15:00 – 17:00, aula CNTI

  15:00 Lucyna Szot, Koszty zatrudnienia w mediach

  15:15 Juliusz Braun, Media publiczne: niezależność a zasady finansowania

  15:30 Marzena Barańska,  Autopromocja jako narzędzie działań marketingowych nadawców

  15:45 Jan Kreft, „Ekonomia darów” jako bariera rozwoju organizacji tradycyjnych mediów

  16:00 Magda Różycka, Anna Jawor-Lachowicz, Insert, czyli jako zwiększyć zainteresowanie gazetą i jej sprzedaż

  Dyskusja

   

  Sekcja 2 Dyskurs ekonomiczny, prowadzi prof. UE, dr hab. Wiesław Walentukiewicz

  15:00-17-00, sala 5/14 CNTI

  15:00 Jerzy Gołuchowski, Dorota Konieczna, Tadeusz Marquardt, Dyskurs gospodarczy w mediach na przykładzie blogów o tematyce górniczej

  15:15 Jacek Wojsław, O rzetelności informacyjnej „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” w kontekście przybliżania problematyki związanej z zaciąganiem kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich

  15:30 Jakub Parnes, Od pluralizmu informacyjnego do prasowego monopolu. Ewolucja sektora dzienników regionalnych w Polsce po 1989 r.

  15:45 Dominik Chomik, „Ekonomiczny rachunek”, „trywialna ekonomia”, „ekonomiczny bat” - uniwersytet w prasowej debacie wokół szkolnictwa wyższego w latach 2011-2014

  16:00 Rafał Nocuń, Innowacyjność: między wartością a perswazyjnością. Refleksja językoznawcza

  Dyskusja

   

  Sekcja 3 Ekonomia w prasie, dr Katarzyna Walotek-Ściańska

  15:00-17:00, sala 5/15 CNTI

  15:00 Rafał Śpiewak, Prasa na Górnym Śląsku wobec zagadnień społecznych i gospodarczych na przełomie XIX i XX wieku

  15:15 Aleksandra Pethe, Problematyka ekonomiczna na łamach „Gościa Niedzielnego” w okresie dwudziestolecia międzywojennego

  15:30 Elżbieta M. Kur, Problematyka ekonomiczna na łamach „Tygodnika Powszechnego” (1945 – 1953)

  15:45 Marek Łuczak, Zagadnienia ekonomiczne w prasie międzywojennej na przykładzie tygodnika „Niedziela”

  16:00 Marek Jarzębski, Model czasopisma specjalistycznego/branżowego na przykładzie periodyków EMG

  Dyskusja


  Sekcja 4 Ekonomia w mediach, prowadzi dr Karina Cicha

  15:00-17:00, sala 5/16 CNTI

  15:00 Jean-Dominique Seroen, What are the key economic drivers of the MOOCs Platforms?

  15:15 Michał Krawczyk, Natalia Starzykowska, Gender discrimination in male dominated environment. Evidence from a game show

  15:30 Alina Balczyńska-Kosman, Społeczno-ekonomiczne aspekty obecności kobiet w mediach i w zawodzie dziennikarskim

  15:45 Karina Cicha, Sebastian Musioł, Designe przestrzeni interaktywnych

  16:00 Jerzy Gołuchowski, Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak, Narzędzia komunikacji i specyfika narracji ruchów antykonsumpcyjnych na przykładzie Adbusters

  Dyskusja

   

  17:00 Zakończenie konferencji

   

  Rada programowa:

  Prof. dr hab. Janusz Adamowski, Uniwersytet Warszawski, Polska

  Dr hab. Marzena Barańska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

  Dr hab. Roman Batko, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

  Doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.oc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja

  Prof. Yiannis Gabriel, University of Bath, Wielka Brytania

  Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

  Prof. dr hab. Iwona Hofman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  Prof. dr. Claudia Loebbecke, M.B.A., University of Cologne, Niemcy

  Prof. UE dr hab. Marek Łuczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

  Doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc. University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Słowacja

  Doc. Mgr. Peter Mikulaš, Phd. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja

  Prof. dr hab. Bogusław Nierenberg, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

  Prof. UE dr hab. Aleksandra Pethe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

  Doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Słowacja

  Doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Słowacja

  Doc. PaedDr. Jana Raclavska, PhD. Ostravska Univerzita w Ostrave, Czechy

  Prof. Jean-Dominique Seroen, ICHEC Brussels Management School, Belgia

  Prof. dr hab. Jacek Sobczak, Uniwersytet SWPS Humanistyczno-Społeczny, Polska

  Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  , aby komentować lub podaj nazwę wyświetlaną
  Gość

   Reklama

   Zapisane na później

   Pobieranie listy

   Reklama

   przewiń w dół