Nowy dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej

Ksiądz arcybiskup Adrian Galbas mianował od 1 lipca 2024 roku ks. Marka Konska dyrektorem Caritas Archidiecezji Katowickiej, zwalniając go jednocześnie z obowiązków ekonoma Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

Ks. Marek Konsek przyjął święcenia prezbiteratu w 1995 roku. W latach 2012-2024 pełnił funkcję ekonoma Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. Nowe stanowisko obejmie 1 lipca br.

« 1 »