Nowy numer 08/2024 Archiwum

Archidiecezja. Ks. dr Henryk Pyka laureatem Nagrody im. bł. ks. E. Szramka

Wręczenie nagrody odbędzie się 8 grudnia w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

Jak przypominają przedstawiciele kapituły, "nagroda przyznawana jest osobie, która odznacza się szczególnie pożyteczną i znaczącą działalnością społeczną dla dobra mieszkańców Katowic i promocji miasta w dziedzinach, które były bliskie bł. Ks. Szramkowi".

Tegorocznym laureatem nagrody jest ks. dr Henryk Pyka. W uzasadnieniu kapituła przypomniała, że przyznaje wyróżnienie "kapłanowi Śląskiej Ziemi zaangażowanemu w procesie beatyfikacji bł. ks. Emila Szramka oraz propagatorowi jego Dzieła. Kustoszowi śląskiego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza muzealnictwa. Badaczowi".

Ogłoszenie decyzji kapituły i wręczenie nagrody odbędzie się 8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Katowice, pl. Ks. Emila Szramka.

Do tej pory wyróżnienie otrzymali m.in. Janina Miazgowicz, abp Damian Zimoń oraz bp Tadeusz Szurman, Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska czy s. Anna Bałchan.

Krótka charakterystyka laureata

Ks. Pyka Henryk – historyk sztuki, muzealnik

Urodził się 30 grudnia 1946 w Tarnowskich Górach. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach (1964) wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po ukończeniu studiów przyjął w 1971 roku święcenia kapłańskie w Katowicach i został skierowany do pracy w duszpasterstwie. Do 1989 roku w pięciu parafiach diecezji katowickiej był wikarym i pełnił obowiązki duszpasterza młodzieży licealnej a także młodzieży akademickiej.

W tym czasie podjął studia w zakresie historii sztuki kościelnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Studium Ochrony Zabytków i Rozwoju Sztuki Kościelnej prowadzone przez Komisję ds. Sztuki Kościelnej przy Konferencji Episkopatu Polski pod kierunkiem ks. prof. Janusza Pasierba.

W 1984 roku ukończył Studium Ochrony Zabytków, a w 1992 roku ukończył studia magisterskie w zakresie historii sztuki kościelnej i studia licencjackie uwieńczone dyplomem licencjata teologii na podstawie pracy poświęconej Tryptykowi z dwoma biskupami z Zarzecza w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

W 2009 roku obronił doktorat na podstawie rozprawy: Treści religijne w twórczości witrażowej Wiktora Ostrzołka. Studium teologiczno-ikonograficzne napisanej pod kierunkiem dr. hab. Piotra P. Maniurki w Katedrze Historii Sztuki Sakralnej i Ochrony Zabytków Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

W 1989 roku mianowany został dyrektorem Muzeum Diecezjalnego, później Archidiecezjalnego w Katowicach . W 1992 roku otrzymał nominację na Duszpasterza Środowisk Twórczych i członka Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej. Od 1990 roku jest członkiem Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Pełnił obowiązki wiceprezesa Górnośląskiego Oddziału S.H.S. Wchodzi w skład Rady Muzeum Historii Katowic i Rady Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Rady Programowej Górnośląskiego Centrum Kultury i Rady „Fundacji dla Śląska”.

W latach 1989-2008 zorganizował w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach i Galerii Fra Angelico ponad dwieście wystaw czasowych: historycznych i wystaw sztuki współczesnej. W tym czasie zostało poddanych konserwacji prawie pięćdziesiąt obiektów stanowiących korpus zbiorów muzealnych. Dowodem prowadzonej działalności wystawienniczej, konserwatorskiej i koncertowej są katalogi wystaw i bogate archiwum wydarzeń artystycznych i działań konserwatorskich. Jest Inicjatorem współpracy z ośrodkami wystawienniczymi za granicą (Mülheim, Ratingen, Stuttgart, Ostrawa, Opawa, Koszyce) i w Polsce. Współpracował z katowickim Biurem Wystaw Artystycznych.

Od 1986 roku, w wyniku wcześniejszych inicjatyw wystawienniczych odbywa się ogólnopolski konkurs na grafikę artystyczną opatrzony tytułem Ogólnopolskie Biennale "Wobec Wartości", podejmujący tematykę z pogranicza transcendencji i chrześcijańskiej filozofii człowieka.

Nagrody:

1994 - Nagroda Prezydenta Miasta Katowice w Dziedzinie Kultury.

1995 - II Nagroda Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach za „Najciekawsze Wydarzenie Muzealne w roku 1994”.

1997 - Nagroda Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za działalność na rzecz upowszechniania kultury w mieście.

Uprawia publicystykę popularną i naukową.

Niektóre z jego publikacji:

  • Witraże Wiktora Ostrzołka
  • Najstarsza Ślązaczka świętuje 10-lecie powrotu do swojego miasta. To Piękna Madonna z Knurowa.
  • Adam Bunsch (1896-1969). Katalog twórczości

Obecnie stały publicysta miesięcznika społeczno-kulturalnego „ŚLĄSK”, w którym opublikowała między innymi następujące artykuły (lata 2022 – 2023): W pomrukach wojny, Weselny korowód, O bosej Agnieszce która jabłko królewskie matce boskiej darowała, Dziedziniec pogan, Królowa polskiej kolędy, Opatrzność w kształtach Arki Przymierza, Mistyczny urok Śląska, Primum non nocere, „Ukrzyżowany” Wyspiańskiego, Lekcja rosyjskiego, Prawdziwe źródło fascynacji, Kolekcja, Imperialne pogwarki, Pieśń, Wokół „Sądu Ostatecznego” Adama Bunscha.

 

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy