Katowice. Trwają nasadzenia kwiatów na ulicach

W Katowicach ruszyło sadzenie kwiatów. Zamówione i przywiezione zostały bratki.

W sumie na terenie Katowic zostanie zasadzonych 27,5 tys. bratków. Zadaniem tym zajmują się 43 osoby. Pojawiające się w klombach kwiaty to pierwszy znak tego, że do Katowic przyszła wiosna – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Równolegle do nasadzeń trwa akcja sprzątania miasta. Na ulicach Katowic można spotkać pracowników MPGK i MZUiM, którzy porządkują miejską przestrzeń. Wszystko po to, by przygotować ją na częstsze wizyty mieszkańców. Słoneczna pogoda i zieleń sprzyjają spędzaniu wolnego czasu na powietrzu – dodaje prezydent. 

Kwiaty pojawią się w wielu miejscach, m.in. w parku Kościuszki, na placu Wolności, na skwerze Fojkisa, placu Jana Pawła II, placu Rady Europy, placu Miarki, przy Pomniku Powstańców Śląskich, w Katowickim Parku Leśnym, przy tężni solankowej na Zadolu, a także w okolicy ul. Jankego, Limańskiego, Szarych Szeregów, Boya-Żeleńskiego, Piotrowickiej, Hallera, Wandy.

Roczne utrzymanie zieleni w mieście to koszt ponad 36 mln zł. W tym znajdują się m.in. sadzenie roślin, ich późniejsza pielęgnacja oraz sprzątanie terenów zieleni urządzonej.

Oprócz sadzenia kwiatów służby miejskie dokonują także porządków. Wspólnie działają MPGK oraz Miejski Zarząd Ulic i Mostów. MZUiM do tej pory usunął ponad 6 tysięcy litrów nieczystości, które zalegały w przydrożnych rowach. Rozpoczęły się także naprawy nawierzchni dróg, usuwanie nielegalnych reklam i zabrudzeń na barierach energochłonnych oraz czyszczenie znaków. Pod opieką zakładu jest 221 ha terenu, czyli 300 katowickich ulic. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej do końca marca zebrało 513 ton odpadów, wśród których znajdują się ziemia, piasek, liście, żwir, kamienie, śmieci. W marcu kompleksowo oczyszczane były parkingi w Ligocie i Piotrowicach. Czyszczone były także nawierzchnie placu Kwiatowego oraz część ulicy Dworcowej, ul. Św. Jana oraz fragmenty Rynku. Rozpoczęło się również mycie elementów małej architektury (ławki, kosze, donice, stojaki na rowery itp.) w centrum miasta.

« 1 »