20 autobusów wodorowych kupuje Rybnik

Umowę na dostarczenie 20 autobusów zasilanych wodorem podpisał prezydent Rybnika z prezesem spółki PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy. Pojazdy mają dotrzeć do Rybnika jesienią.

Umowa został podpisana 28 marca. Za 66 mln zł pojazdy dostarczy PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. - firma, która wygrała przetarg.

Seryjna produkcja polskich autobusów wodorowych ma wkrótce ruszyć w Świdniku. Rybnik jest pierwszym miastem w Polsce, które kupiło te pojazdy. Powinny zostać dostarczone do Rybnika na koniec III kwartału i w IV kwartale.

"Autobus wodorowy tak naprawdę jest autobusem elektrycznym. Wytwarza prąd na bieżąco z zatankowanego wodoru przy użyciu ogniwa paliwowego. Posiada własną »mini-elektrownię«. Fizycznie wodór ze zbiornika łączy się z tlenem pobranym z powietrza i wytwarzana jest energia elektryczna zasilająca silnik elektryczny. Nie ma żadnego procesu spalania. W wyniku połączenia wodoru z tlenem w ogniwie paliwowym autobus emituje z rury wydechowej parę wodną. Ta woda jest w pełni destylowana" - można na stronie producenta przeczytać w opisie pojazdu NesoBus, który będzie jeździł w Rybniku.

Pojazdy mają być klimatyzowane, wyposażone w ogrzewanie wodne, wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia układu napędowego i/lub pompy ciepła. Każdy pojazd ma pomieścić co najmniej 86 osób, z czego 32 na miejscach siedzących.

Autobusy wodorowe mają mieć też porty USB do ładowania urządzeń mobilnych, oświetlenie obszaru drzwi, wyświetlacze LED i LCD, automatyczne zapowiedzi, nagłośnienie, kasowniki, monitoring, system zliczania pasażerów, w kabinie kierowcy przewidziano alkomat oraz lodówkę.

- Produkt, który oferujemy, to produkt najwyższej jakości. Nasz autobus jest bardzo efektywny: zużywa około 8 kg wodoru na 100 km. Zbiorniki mają pojemność 37,5 kg wodoru, co pozwala na przejechanie ok. 450 km, a tankowanie trwa 15 minut - mówi Maciej Nietopel, prezes firmy, która dostarczy pojazdy.

Na dobrą jakość oferty PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. wskazuje Łukasz Kosobucki, prezes spółki Komunikacja Miejska Rybnik. - Miasto, ogłaszając przetarg, przeznaczyło na zakup 20 wodorowych autobusów 88 mln zł. Złożone w przetargu oferty były poniżej tego budżetu. Po odjęciu dotacji wychodzi na to, że miasto za każdy z tych autobusów zapłaci netto ok. 900 tys. zł. Propozycja wybranego wykonawcy wskazuje na bardzo dobry stosunek gwarantowanej jakości do ceny. Możemy oczekiwać wygodnej podróży w estetycznych autobusach, które są ciche i nie emitują szkodliwych substancji w miejscu eksploatacji - mówi Ł. Kosobucki. Dodaje, że wprowadzenie autobusów wodorowych to ogromny krok w przyszłość. - Chcemy zapewnić w mieście miks taborowy, polegający na eksploatacji pojazdów o różnym napędzie, co pozwala osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne - mówi.

W tej chwili linie autobusowe komunikacji miejskiej, organizowane przez miasto Rybnik, obsługują w sumie: 23 autobusy elektryczne różnej długości, 12 autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym różnej długości oraz ok. 60 zasilanych olejem napędowym.

Na zakup 20 autobusów wodorowych miasto uzyskało dotację w wysokości 45,5 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymane przez Rybnik dofinansowanie jest jednym z pięciu najwyższych w Polsce i drugim najwyższym w województwie śląskim, jakie zostały przyznane przez NFOŚiGW ramach konkursu "Zielony Transport Publiczny".

Urząd Miasta Rybnika podaje, że nowe autobusy pozwolą na osiągnięcie efektu ekologicznego, jakim jest zmniejszenie emisji CO2, ograniczenie emisji tlenków azotu oraz pyłów PM10. Warto jednak przy tym pamiętać, że produkcja samego wodoru nie zawsze odbywa się w sposób ekologiczny.

W przyszłym miesiącu miasto ma ogłosić postępowanie przetargowe na dostawy odpowiedniej ilości wodoru. Właśnie w Rybniku, przy ul. Budowlanych 6, powstaje druga w Polsce komercyjna, ogólnodostępna stacja tankowania wodoru. Urząd Miasta chce, żeby dostarczany do stacji wodór pochodził całkowicie ze źródeł odnawialnych - miałby to być tzw. zielony wodór. Stacja jest budowana na terenie dzierżawionym od miasta przez spółkę PAK-PCE Stacje H2 (spółka będąca własnością ZE PAK oraz Grupy Polsat Plus). Oddanie stacji do użytkowania przez inwestora jest planowane na II kwartał.

- Decyzja Rybnika odnośnie zakupu autobusów wodorowych, zwłaszcza w kontekście tego, co dotyczy miejskich zakładów komunikacji, które muszą wprowadzać coraz większy procent udziału autobusów nisko- i zeroemisyjnych, jest bardzo racjonalna. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to, co się dzieje w Rybniku, to jest coś, co będzie musiało się zadziać również w innych polskich miastach. Ci, którzy są w awangardzie, jak Rybnik, będą szybciej spełniali wymogi, co będzie się przekładało na wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne. Rybnik wyrasta na pioniera, jeżeli chodzi o transport wodorowy w Polsce, dlatego bardzo się cieszymy, że będziemy mogli z miastem  współpracować - mówił w czasie podpisania prezes Nietopiel.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..