Komunikat w sprawie informacji o zabójstwie ks. Franciszka Blachnickiego

Autorami dokumentu są abp Wiktor Skworc, odpowiedzialny za proces beatyfikacyjny ks. Blachnickiego, oraz bp Adam Wodarczyk, postulator tego procesu.

Komunikat został zredagowany 24 marca 2023 roku, w 102. rocznicę urodzin założyciela Ruchu Światło-Życie.

Biskupi wyrażają wdzięczność szczególnie wobec prokuratora prowadzącego śledztwo, za żmudną i wnikliwą pracę, która pozwoliła ustalić te niezwykle ważne fakty, dotyczące końca życia czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Zwracają uwagę, że śląski kapłan był prześladowany za wiarę niemalże od początku posługi kapłańskiej, zaś „ostatnia sprawa zainicjowana i prowadzona przez służby komunistyczne przeciw niemu została zamknięta dopiero w 1992 roku – 5 lat po jego śmierci, 3 lata po zmianach systemu polityczno-społecznego w Polsce”.

Wiernych w Polsce i poza jej granicami proszą o gorliwą modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji ks. Blachnickiego i o cud – znak uzdrowienia za jego wstawiennictwem.

Na następnej stronie publikujemy cały tekst komunikatu:

« 1 2 »