Region. Urząd Marszałkowski i Koleje Śląskie zamawiają 25 pociągów

Przetargi dotyczące zamówienia łącznie 25 pociągów dla Kolei Śląskich ogłosiły samorząd województwa śląskiego oraz sam przewoźnik. W prawie opcji zamówienia mogą zostać zwiększone łącznie do 35 pociągów.

Ogłoszenie przetargowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na 22 elektryczne zespoły trakcyjne (i 8 kolejnych w prawie opcji) wraz ze świadczeniem usług serwisowych opublikowano w poniedziałek w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Zamówienie podstawowe obejmuje 22 nowe elektryczne zespoły trakcyjne i świadczenie usług serwisowych do końca 2035 roku. Prawo opcji dotyczy dostawy kolejnych 8 pociągów tego samego typu, a także przedłużenie usług serwisowych do wykonania drugiej naprawy poziomu P4 (co 1 mln km, co 8 lat) nie dłużej niż do końca 2043 roku. Pierwszy pociąg z zamówienia podstawowego ma zostać dostarczony do połowy 2026 r., a kolejne - po dwa w kolejnych miesiącach.

Kryteriami oceny ofert będą: cena (60 proc., w tym cena dostawy 45 proc. i cena usług serwisowych 15 proc.), współczynniki efektywności energetycznej ruchowej i postojowej (łącznie 25 proc.), masa służbowa pociągu (5 proc.), określone kary umowne (5 proc.) i zastosowanie technologii SiC w przetwornicach (5 proc.). Termin składania ofert w przetargu Urzędu Marszałkowskiego to 4 maja.

Równoległy przetarg Kolei Śląskich dotyczy trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych o takich samych parametrach (i dwóch kolejnych w prawie opcji) wraz ze świadczeniem usług serwisowych do wykonania pierwszej naprawy poziomu P4. Opcja - poza dwoma pociągami - może dotyczyć wydłużenia usług serwisowych do drugiej naprawy P4.

Pierwsze dwa pociągi w tym zamówieniu powinny zostać dostarczone nie później niż w dwa lata od podpisania umowy (chyba, że wykonawca zaoferuje krótszy termin), a ostatni nie później niż w 25 miesięcy od podpisania umowy (lub krótszy termin). Kryteria oceny ofert w przetargu Kolei Śląskich to: cena (70 proc.),termin dostawy (20 proc.), masa służbowa pociągu (5 proc.) i określone kary umowne (5 proc.). Koleje Śląskie nie zamierzają przy tym zamówieniu korzystać z Funduszy Europejskich. Termin składania ofert ustalono na 28 kwietnia.

« 1 »