Katowice. 45 proc. głosów oddanych w sprawie prohibicji na Koszutce jest nieważnych

W ramach konsultacji wpłynęło 1181 ankiet, jednak 533 z nich musiały zostać uznane za nieważne. Powodem było m.in. brak danych osobowych lub niepełne dane na formularzu, oddanie więcej głosów niż jeden przysługujący.

Przeciw wprowadzeniu ograniczeń w zakresie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Dzielnicy nr 12 Koszutka opowiedziały się 334 osoby, natomiast 313 osób opowiedziało się za wprowadzeniem regulacji prawnych w tym zakresie, a tylko 1 osoba nie miała zdania w tym temacie. Ponieważ ponad 45 proc. spośród wszystkich ankiet okazało się nieważnych, prezydent Katowic Marcin Krupa poprosił o dodatkowe stanowisko w konsultowanej sprawie Radę Dzielnicy nr 12 Koszutka.

W ramach konsultacji wpłynęło 1181 ankiet, jednak 533 z nich musiały zostać uznane za nieważne. - To ponad 45 proc. spośród wszystkich ankiet. Powodem ich unieważnienia były m.in. brak danych osobowych lub niepełne dane na formularzu, oddanie więcej głosów niż jeden przysługujący czy udział w głosowaniu mieszkańców spoza dzielnicy, a nawet miasta. W przypadku ankiet papierowych, część unieważniono z uwagi na nieczytelnie zapisane dane - wyjaśnia Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej katowickiego Urzędu Miasta. Ostatecznie poprawnie wypełnionych formularzy było 648.

Opinie mieszkańców były zbierane w lutym na dwa sposoby: w trakcie otwartego spotkania w dzielnicy, które odbyło się 16 lutego w Miejskim Domu Kultury Koszutka przy ul. Grażyńskiego 47, oraz poprzez formularz konsultacyjny, który można było wypełnić online na stronie katowice.eu/konsultacje lub w formie papierowej i zostawić go w urnie zlokalizowanej w MDK Koszutka.

Na pytanie „Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem ograniczenia w godzinach od 22.00 do 6.00 rano sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Koszutki?” można było udzielić jednej z trzech odpowiedzi - opcje do wyboru: TAK\NIE\NIE MAM ZDANIA.

- Miasto ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, które spotka się z aprobatą lokalnej społeczności. Wprowadzenie nocnej prohibicji w Śródmieściu Katowic w 2018 roku spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców, pomimo początkowych obaw. Ten głos mieszkańców jest dla nas bardzo ważny, dlatego tam, gdzie mieszkańcy jednoznacznie wskazywali, że chcą takiego rozwiązania, zostało ono wprowadzone i obowiązuje. Natomiast, jak w przypadku Giszowca czy Zawodzia, których mieszkańcy zdecydowaną większością sprzeciwili się takiemu rozwiązaniu, ten głos również uszanowaliśmy - przypomina Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Ponieważ bardzo dużo ankiet mieszkańców uznano za nieważne, a ważne głosy za i przeciw dzieli różnica 21 ankiet, zwróciłem się do Rady Dzielnicy nr 12 Koszutka, z wnioskiem o przedstawienie swojego stanowiska jako organu reprezentującego dzielnicę. Opinia ta również zostanie wzięta pod uwagę przy decyzji o ew. dalszym procedowaniu sprawy - dodaje prezydent.

« 1 »