Nowy numer 15/2024 Archiwum

Bp Wodarczyk: Życie konsekrowane ma bulwersować, pobudzać innych do stawiania pytania

Agnieszka Wawrzkiewicz została kolejną dziewicą konsekrowaną w archidiecezji katowickiej.

Obrzędowi jej konsekracji przewodniczył bp Adam Wodarczyk. Wydarzenie miało miejsce w parafii MB Piekarskiej na Tysiącleciu Górnym w Katowicach.

Biskup Wodarczyk przypomniał, co oznacza akt konsekracji. - Może rodzi się pytanie, co znaczy się konsekrować. Konsekrować znaczy czynić świętym. W tym sensie "święty" - sacro - oznacza rzecz lub osobę, która przynależy do porządku sakralnego, duchowego. Słowo "konsekrować" wskazuje na akt, który wiąże ściślej z Bogiem i sprawia, że osoba staje się do dyspozycji Pana Boga. Bycie osobą konsekrowaną zakłada spotkanie i zbieżność dwóch woli - woli Bożej i woli człowieka; człowiek odpowiada na wolę Bożą, składając Bogu dar z siebie. Jest to najcenniejszy dar, jaki człowiek może złożyć - podkreślił.

- Dzisiejszy świat ma trudności ze rozumieniem sensu takiej konsekracji, a to dlatego, że do wszystkiego podchodzi zbyt empirycznie i materialnie, pozostawiając niewiele miejsca doświadczeniu duchowemu. Laicyzacja sprawia, że świat, patrząc na konsekracje, zastanawia się: "Czy nie można by spożytkować własnego życia w sposób bardziej wydajny i racjonalny z korzyścią dla społeczeństwa?" - zauważył kaznodzieja.

Biskup Wodarczyk nawiązał do ewangelicznej sceny obmycia nóg Jezusowi przez Marię Magdalenę. Jej gest oburzył współczesnych, krytykowali go pod pozorem troski o marnotrawienie pieniędzy, które - ich zdaniem - mogłyby być lepiej spożytkowane. Podobne nastawienie ma dzisiaj świat do konsekracji. - Życie konsekrowane ma bulwersować i dzisiaj, pobudzać innych do stawiania pytania i do refleksji, do uświadamiania sobie, że w życiu liczy się coś więcej niż tylko użyteczność społeczna czy pogoń za dobrami materialnymi. W życiu najbardziej liczy się dobro duchowe, bowiem to ono otwiera nam bramy życia i szczęścia wiecznego. Powołanie do życia w dziewictwie konsekrowanym jest więc wyjątkowym darem Boga w Chrystusie - mówił. - Chrystus potrzebuje takiej osoby, aby wonnym olejkiem swojej konsekracji świadczyć w świecie zagrożonym przez zalew spraw nieważnych, przemijających, często hedonistycznych o istnieniu nieograniczonej bezinteresowności i miłości, której jedynym źródłem jest Jezus Chrystus - dodał.

Zadaniem dziewic konsekrowanych jest także wskazywanie w dzisiejszym świecie, że taka postawa może być świadomym wyborem, dającym szczęście. - Dzisiaj, w dzień konsekracji w dziewictwie i czystości pani Agnieszki, otaczamy ją modlitwą i życzymy, aby swoim oddaniem Bogu napełniała naszą wspólnotę ludzką wonnym olejkiem świętości i zjednoczenia z oblubieńcem Jezusem Chrystusem oraz aby w ten sposób wnosiła w dzisiejszy świat piękno doświadczania miłości - zwrócił się do konsekrowanej dziewicy.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy