Reklama

    Nowy numer 12/2023 Archiwum

Mniej, ale czy na zawsze?

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podał najnowsze dane dotyczące religijności Polaków.

Zebrane liczby i procenty dotyczą roku 2021, a więc czasu, kiedy obowiązywały jeszcze ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.

W badanym okresie liczba księży wynosiła 1007, z czego 704 posługiwało duszpastersko w parafiach. Pod względem liczby inkardynowanych kapłanów archidiecezja katowicka plasuje się na trzecim miejscu po diecezji tarnowskiej i archidiecezji krakowskiej. W porównaniu z danymi z 2019 r. liczba czynnie posługujących zmniejszyła się o 32 duchownych.

W 2021 roku udzielono 17 470 chrztów, co stanowi spadek o prawie 500 w stosunku do roku wcześniejszego i o ponad 1000 w porównaniu z danymi za rok 2019. W porównaniu z 2020 rokiem zmalała liczba osób, które przyjęły sakrament bierzmowania (o 2000 osób mniej). Co do zawieranych małżeństw, tutaj także odnotowano spadek – było ich o nieco ponad tysiąc mniej.

Jeśli chodzi o wskaźnik dominicantes (odsetek katolików uczestniczących w niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych), w Kościele katowickim wyniósł on 24,4 proc. i jest niższy od średniej krajowej wynoszącej 28,3 proc. Dla porównania, przed pandemią dane te wynosiły kolejno 35,5 proc. i 36,9. Na przeciwległych biegunach znajduje się diecezja tarnowska (59,1 proc.) i archidiecezja szczecińsko-kamieńska (16,9 proc.).

Z kolei wskaźnik communicantes (odsetek katolików przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby wiernych) w archidiecezji katowickiej wyniósł 13,4 proc., co także oznacza kilkuprocentowy spadek w stosunku do roku 2019.

W roku szkolnym 2021/2022 odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych (łącznie) w archidiecezji katowickiej wyniósł 84,8 proc. co oznaczało ponad 4 proc. mniej niż w roku 2019/2020. W skali Kościoła w Polsce najlepiej wypadają w tej kwestii archidiecezja przemyska i diecezja tarnowska (ponad 97 proc.). Natomiast najmniej uczniów na lekcjach mają katecheci archidiecezji wrocławskiej i warszawskiej (ok. 65 proc.).

Opublikowane najświeższe dane pokazują wyraźny spadek w zestawieniu z wcześniejszym raportem, ale interpretacja tych informacji nie może nie uwzględnić faktu ograniczenia dostępu do praktyk religijnych czy obowiązującej od początku ogłoszenia stanu epidemicznego dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. z zachętą do korzystania z dostępnych transmisji.

Liczby bezsprzecznie pokazują i potwierdzają, że koronawirus miał swój negatywny wpływ na życie religijne. W parafiach dało się to zaobserwować już wcześniej.

Trudno wyciągać z tych liczb jakieś daleko idące wnioski. Czas pokaże, czy zmniejszenie się liczby uczestników Mszy św. i osób przystępujących do Komunii św. było tylko chwilowym tąpnięciem, czy też mamy do czynienia ze stałą tendencją spadkową. W tej kwestii o wiele bardziej miarodajne będą dane za rok 2022, a także te z roku bieżącego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy