Reklama

Śląskie. Województwo wesprze dzieci osierocone wskutek katastrof w Pniówku i Zofiówce

Sejmik Województwa Śląskiego przeznaczył środki na wsparcie dzieci osieroconych wskutek kwietniowych katastrof w kopalniach Pniówek i Zofiówka. Do lokalnych samorządów trafi na ten cel w tym roku 420 tys. zł - zdecydowali radni.

W kwietniu br. seria wybuchów metanu w kopalni Pniówek zabiła 16 górników; ciała 7 z nich wciąż znajdują się za tamą, którą odizolowano rejon katastrofy od pozostałych wyrobisk. Kilka dni później w wyniku wstrząsu i wypływu metanu w kopalni Zofiówka zginęło 10 górników.

Jak napisano w poniedziałkowej uchwale sejmiku, udziela się z budżetu woj. śląskiego na 2022 r. pomoc finansową jednostkom samorządu, w formie dotacji celowych, przeznaczonych na wsparcie osieroconych dzieci wypadków, do których doszło w kopalni Pniówek 20 kwietnia br. oraz w kopalni Zofiówka 23 kwietnia, w łącznej kwocie 420 tys. zł.

Z załącznika wynika, że pomoc ta zostanie rozdzielona w równych częściach między 42 dzieci; najwięcej z nich, czternaścioro, pochodzi z Żor, dwanaścioro z Jastrzębia-Zdroju, pięcioro z Pszczyny, troje ze Stryszawy, po dwoje z Mszany, Zebrzydowic i Skoczowa, po jednym ze Strumienia i Suszcza.

Jak napisano w uzasadnieniu uchwały, wypadki te spowodowały, że rodziny ofiar znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie dotyczy to dzieci ofiar, dla których utrata rodzica wiąże się w długofalowymi negatywnymi skutkami natury emocjonalnej i materialnej.

W uzasadnieniu uściślono, że pomoc będzie polegała na przyznaniu zasiłku celowego w wysokości 10 tys. zł na każde dziecko w rodzinie, także w wieku 18-26 lat, jeżeli pozostawało na utrzymaniu lub prowadziło wspólne gospodarstwo domowe ze zmarłym i kontynuuje naukę. Pomoc, w formie zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego, będzie wypłacona przez ośrodki pomocy społecznej.

"Zasiłki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków mających na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb dzieci. Wsparcie samorządu woj. śląskiego dla rodzin ofiar wypadków we wskazanych kopalniach przyczyni się do złagodzenia następstw tych zdarzeń losowych" – głosi uzasadnienie uchwały.

« 1 »