Nowy numer 39/2023 Archiwum

Katowice. Plan naprawczy w Szpitalu Murcki

W Szpitalu Murcki konsekwentnie od 2017 r. trwa realizacja działań inwestycyjnych, zgodnie z zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Katowice planem naprawczo-rozwojowym, który finansowany jest głównie z budżetu Katowic.

Po przygotowaniu koncepcji programowo-przestrzennej dla całej inwestycji, przeprowadzeniu robót, takich jak wymiana sieci wodociągowej pomiędzy budynkami szpitala, termomodernizacja budynków interny i chirurgii, wymiana instalacji c.o., a także montaż instalacji solarnej dla ciepłej wody użytkowej, czas na kolejną inwestycję wartą niemal 8 mln złotych, czyli remont budynku starej administracji.

- W 2017 roku patrząc na rozwój miasta w perspektywie kilkudziesięciu lat, podjąłem decyzję, że przyjmujemy do realizacji wariant inwestycyjny ratowania Szpitala Murcki. Wtedy jego koszt szacowaliśmy na 88 mln zł. Niestety pandemia oraz działalność oddziałów covidowych, a teraz także gwałtownie rosnąca inflacja, weryfikują te szacunki. Natomiast poszczególne działania na terenie Szpitala Murcki są nieprzerwanie realizowane, a ich celem jest zaspokojenie potrzeb personelu oraz mieszkańców. Dzięki temu już teraz obserwujemy zwiększenie jakości udzielanych świadczeń medycznych dla pacjentów i komfortu pracy dla załogi szpitala. Chcemy rozwijać działalność placówki w obszarach zwiększonego zapotrzebowania na konkretne usługi wynikające z prognoz demograficznych, Map Potrzeb Zdrowotnych (zwiększenie liczby łóżek w Zakładzie pielęgnacyjno-Opiekuńczym, zwiększenie ilości świadczeń z zakresu rehabilitacji), zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie leczenia udarów - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W ramach dotychczasowych działań inwestycyjnych - realizowanych zgodnie z finansowanym z budżetu Katowic planem naprawczym - między innymi została już wymieniona sieć wodociągowa pomiędzy budynkami szpitala z uwzględnieniem planowanej rozbudowy o nowy pawilon. Wartość tych prac wyniosła ponad 735 tys. zł. Dodatkowo wykonana została termomodernizacja budynków internisty i chirurgii - docieplono ściany zewnętrzne styropianem, a stropodachy granulatem wełny mineralnej i izolacją powłokową. Wymieniono drzwi zewnętrzne, zamontowano okna z nawiewnikami, zmodernizowano automatykę sterownika węzła cieplnego. Wymieniona została instalacja c.o., ciepłej i zimnej wody, a także pokrycie dachowe wraz z rynnami i rurami spustowymi. Zamontowano instalację solarną dla ciepłej wody użytkowej. Wykonano także izolacje przeciwwilgociowe w piwnicach i przyziemiu wraz z odtworzeniem posadzek. W budynku chirurgii koszty tych prac wyniosły ponad 4,8 mln zł, a w budynku interny - ponad 2,1 mln zł. Miasto pozyskało dofinansowanie na ich wykonanie, które pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w formie pożyczki w wysokości ponad 2,1 mln zł, a także  dotacji w wysokości ponad 87 tys. zł.

Trwają również prace w  budynku dawnej kostnicy, a po ich zakończeniu obiekt będzie pełnił funkcje gospodarczo-garażowe. Zakończenie robót jest planowane w ostatnim kwartale bieżącego roku.

Na podstawie  wykonanej  koncepcji programowo-przestrzennej dla całej inwestycji, obejmującej budowę nowego pawilonu szpitalnego oraz remont pozostałych budynków wraz z dostosowaniem ich do nowej funkcji, sporządzony został projekt budowlany i wykonawczy zgodny z postanowieniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kolejnym etapem remontów na terenie Szpitala Murcki jest modernizacja tak zwanej „starej administracji”. - W tym historycznym budynku mieściło się mieszkanie kierownika administracji szpitala, co w tamtym czasie było pewnym standardem dla wielu miejsc pracy takich jak szpitale czy kopalnie. W okresie, kiedy szpital funkcjonował w strukturach Górniczego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach, w latach 1975-1998, w budynku tym mieściły się pomieszczenia dla pracowników administracji. W roku 1999 zdecydowana większość administracji została przeniesiona do budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, w którym znajduje się do chwili obecnej, a w „starej administracji” pozostawali tylko pracownicy techniczni, dietetyczki, BHP i związki zawodowe - mówi Krzysztof Zaczek, prezes Szpitala Murcki.

Zakres remontu obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych, wyburzeniowych i demontażowych, wymianę pokrycia dachu, docieplenie dachu oraz wykonanie podkonstrukcji pod strop poddasza, docieplenie budynku z odtworzeniem detali architektonicznych, wykonanie iniekcji strukturalnej, ścian fundamentowych, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu, montaż dźwigu osobowego, wymianę stolarki zewnętrznej (okien i drzwi), wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz teletechnicznej, a także wykonanie robót wykończeniowych.

W ramach planu naprawczo-rozwojowego szpitala wybudowany zostanie także nowy pawilon medyczny, do którego przeniesiona zostanie część oddziałów działających w trybie ostrym - chirurgia ogólna, chirurgia urazowo-ortopedyczna, oddział chorób wewnętrznych. W budynku będzie także trzysalowy blok operacyjny, pracownie diagnostyczne (m.in. RTG, TK), sterylizatornia oraz izba przyjęć. Powstanie również łącznik między nowym pawilonem a oddziałem neurologicznym. Pozostałe budynki szpitala również przejdą gruntowny remont. Ogłoszenia przetargu na jego realizację planowane jest na drugi kwartał przyszłego roku.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast