Nowy numer 39/2023 Archiwum

Region. Rozpoczęło się przekazywanie gminom pieniędzy na dodatek węglowy

Na konto wojewody śląskiego wpłynęła pierwsza transza pieniędzy na wypłatę dodatku węglowego; rozpoczęła się procedura przekazywania ich samorządom - poinformowała w środę PAP rzeczniczka wojewody Alina Kucharzewska.

Wnioski o dodatek węglowy należy składać do gminy. Dodatek przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce, cudzoziemcom m.in. na podstawie zezwolenia na pobyt stały czy w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych. - Mamy środki na wypłatę dodatku węglowego; rozpoczęła się procedura przekazywania ich samorządom - powiedziała A. Kucharzewska. - To pierwsza transza - blisko 1 mld zł - zastrzegła, przypominając, że gminy z regionu złożyły dotąd zapotrzebowanie na ok. 2,8 mld zł.

Radio eM

Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych, a świadczenie przysługuje również gospodarstwom, które zakupiły już węgiel. Dodatek jest zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia. Ważnym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Obecne przepisy zakładają, że maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe wynosić będzie 11,5 mld zł, a źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa przewiduje, że Narodowy Bank Polski (NBP) przekaże do tego funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Według Ministerstwa Finansów z NBP będzie pochodziło ok. 9,5 mld zł.

Jak podano w ustawie, w przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 95 proc. tych środków, wysokość wypłacanych dodatków węglowych podlega proporcjonalnemu obniżeniu.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast