Abp Skworc do muzyków kościelnych: Odkrywajcie w podzielonym świecie integracyjną rolę muzyki i kościelnego śpiewu

W bazylice św. Szczepana i Matki Boskiej Boguckiej metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. inaugurującej nowy rok Studium Muzyki Kościelnej im. ks. Roberta Gajdy w Katowicach. Pobłogosławił też ufundowane przez siebie organy.

Metropolita  katowicki przypomniał, że studium działa obecnie w nowej strukturze jako Wydział Zamiejscowy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu z siedzibą przy parafii św. Szczepana w Bogucicach.

W homilii abp  Skworc odwołał się do nauczania papieży Benedykta XVI i Franciszka o muzyce, uwypuklając integracyjną rolę muzyki w Kościele i w społeczeństwie. – Już jako znany teolog – mówił o ks. Józefie Ratzingerze – szukał punktów stycznych między wiarą a sztuką, wiarą a muzyką. Nawiązując do jego komentarza do Psalmu 47 traktującego o Bogu na tronie królewskim, zachęcie do śpiewania i klaskania w dłonie, wskazał na ważne dla ks. Ratzingera powiązanie muzyki z mądrością.

Jednocześnie przypomniał znaczenie psalmu responsoryjnego jako integralnego elementu liturgii słowa. – Nie wolno go skracać, a tym bardziej eliminować, bo stanowi pomost miedzy czytaniami a Ewangelią – stwierdził.

– Obaj papieże w swoim nauczaniu zwracają uwagę na wartość muzyki towarzyszącej liturgii, która dodaje wartości, blasku słowom zawartym w Piśmie Świętym, dzięki czemu pokolenie słuchające muzyki liturgicznej czy sakralnej otrzymuje szansę odkrycia czy pogłębienia tajemnic naszej wiary – powiedział abp Skworc.  Za  Benedyktem XVI stwierdził: „W przedziwny sposób muzyka zdolna jest do zaprowadzenia jedności w wielości, do syntezy różnych faktów dźwiękowych w jedną nierozerwalną całość wyższego rzędu, w pewnym sensie przedstawia się jako proces integracyjny, w wyniku którego z wielu brzmień powstaje jedno współ-brzmienie – sym-fonia”.

Zaznaczył, że muzyka pomaga w tym, by budować i integrować wspólnotę Kościoła. – Słuchanie muzyki, również wspólnotowe, prowadzi do refleksji, może uczyć mądrości i mobilizować do budowania kulturowej wspólnoty wartości – zauważył abp Skworc.

Adeptom Studium Muzyki Kościelnej życzył wytrwałości w zdobywaniu koniecznych umiejętności do przekazywania treści. Odwołując się do nauczania Franciszka, zachęcił, by „nie stracili z oczu tego istotnego celu: pomagać wspólnocie liturgicznej i ludowi Bożemu w przeżywaniu i uczestniczeniu, wszystkimi zmysłami fizycznymi i duchowymi, w Tajemnicy Boga”. – Jako organiści i muzycy kościelni macie misję do spełnienia; odkrywajcie – w tym podzielonym świecie – integracyjną rolę muzyki i kościelnego śpiewu; zwłaszcza chorału gregoriańskiego – dodał.

Do dyspozycji studentów przeznaczone zostały nowe mechaniczne organy ufundowane przez metropolitę katowickiego, który po Mszy św. je pobłogosławił.

Abp Skworc do muzyków kościelnych: Odkrywajcie w podzielonym świecie integracyjną rolę muzyki i kościelnego śpiewu   Nowy instrument dla studentów Studium Muzyki Kościelnej w Katowicach pobłogosławiony przez abp. Skworca. Łukasz Stanecki
« 1 »