Archidiecezja. Język ukraiński dla nauczycieli religii

W sobotę 12 marca rozpoczął się kurs języka ukraińskiego dla katechetów. Zajęcia zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach odbywają się w formie zdalnej.

Celem kursu jest nabycie umiejętności podstawowego komunikowania się z dziećmi i młodzieżą, którzy w wyniku wojny uciekli z Ukrainy i kontynuują edukację w polskich szkołach.

- Nawet kilka słów czy podstawowych zdań wypowiedzianych przez nauczyciela w języku ukraińskim przełamie pierwsze bariery i stworzy bardziej komfortową sytuację pobytu dziecka w nowej szkole - tłumaczy ks. Roman Buchta, dyrektor wydziału.

Kurs będzie trwał przez pięć kolejnych sobót (dwie godziny lekcyjne z piętnastominutową przerwą; początek o godz. 15); udział w nim jest bezpłatny. W czasie szkolenia katecheci będą otrzymywać materiały do indywidualnej pracy w domu. Natomiast po jego zakończeniu każdy otrzyma słowniczek podstawowych słów i zwrotów w języku ukraińskim do praktycznego wykorzystania w szkole. 

Zgłoszenia można kierować na adres: katechetyczny@katowicka.pl, podając: imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy.

Minister Edukacji i Nauki przekazał dyrektorom szkół i organom prowadzącym informację na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie. Zgodnie z nimi, uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7–18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..