Nowy numer 09/2024 Archiwum

Abp Skworc na I Niedzielę Wielkiego Postu: wołajmy wytrwale o pokój i chrońmy życie uchodźców

Wołajmy wytrwale o pokój i chrońmy życie uchodźców – napisał abp Wiktor Skworc w przesłaniu na I Niedzielę Wielkiego Postu. Hierarcha wzywa do modlitwy, postu i jałmużny w intencji Ukrainy. Słowo metropolity katowickiego zostanie odczytane w niedzielę (6 marca) we wszystkich kościołach archidiecezji katowickiej.

W słowie skierowanym diecezjan, abp Skworc pisze o trwającej za naszą wschodnią granicą wojnie. – Wojna jest nieszczęściem i nigdy nie jest odpowiednim sposobem rozwiązywania problemów międzynarodowych; nigdy nim nie była i nigdy nie będzie, ponieważ rodzi nowe, jeszcze poważniejsze konflikty – zauważa metropolia katowicki.

Konflikt zbrojny nazywa "ryzykiem, od którego nie ma odwrotu, bezsensowną rzezią, niszczącą teraźniejszość i zagrażającą przyszłości ludzi". – W ostatecznym rozrachunku wojna jest klęską wszelkiego autentycznego humanizmu, zawsze jest porażką ludzkości – dodaje.

Hierarcha podkreśla, że za zniszczeniami materialnymi kryją się zniszczenia tkanki społecznej, życia całego społeczeństwa i tworzących je rodzin. Polska jako ojczyzna solidarności przyjmuje uchodźców wojennych, przede wszystkim kobiety i dzieci oraz osoby starsze. Przypomniał, że ten gest naszej powszechnej gościnności dostrzegł papież Franciszek w minioną środę podczas audiencji generalnej. Ojciec święty podziękował wówczas Polakom za hojność.

Pasterz Kościoła katowickiego w przesłanym słowie również wyraża wdzięczność zarówno za pomoc już udzieloną, jak i deklarowaną. Zapewnia, że struktury naszej archidiecezji i jej parafii są otwarte na przyjęcie uchodźców. W Domu św. Marcina, prowadzonym przez archidiecezjalną Caritas, i w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach zostały uruchomione punkty recepcyjne, w których uchodźcy wojenni otrzymują podstawową pomoc.

Zachęca jednak przede wszystkim do wsparcia duchowego, życzliwości, przyjęcia i akceptacji. – Należymy do jednej ludzkiej rodziny oraz do wspólnoty ochrzczonych w różnych siostrzanych Kościołach i modlimy się do naszego wspólnego Ojca w niebie. Warto więc pamiętać, jak wiele nas łączy i wspólnie z uchodźcami modlić się o pokój, nadal ofiarując w tej intencji post i modlitwę – apeluje. Prosi też chorych i cierpiących, by ofiarowali swój ból, samotność i cierpienie w tej najważniejszej dziś intencji.

– Niech troska o pokój ludzi pojednanych z Bogiem objawia się dziś w materialnej i duchowej pomocy ofiarom wojny, w wytrwałej modlitwie o pokój

i w poszerzaniu własnym zaangażowaniem przestrzeni pokoju, w odbieraniu wojnie zawłaszczonego terytorium serca – pisze abp Skworc zachęcając do wielkopostnych uczynków miłosierdzia: postu, jałmużny i modlitwy. Mają one oczyścić serca na trzech płaszczyznach: posiadania, używania i panowania.

Pisze o nowym wyzwaniu jakim jest dzisiaj ta "śmiercionośna wojna za naszą wschodnią granicą" i o wspieraniu ochrony życia obywateli Ukrainy modlitwą i działaniami społecznymi. – W suplikacjach wołajmy wytrwale o pokój i chrońmy życie uchodźców wojennych, każdy na miarę swoich możliwości, na miarę swego serca – wzywa arcybiskup.

Zachęca, by czas Wielkiego Postu był czasem pojednania się z Bogiem i bliźnimi. – To w Jego imię jesteśmy „posłani w pokoju Chrystusa”: w świat wojny jako słudzy i apostołowie pokoju – dodaje.

 

 

 

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy