Region. Zmarł prof. Zygmunt Woźniczka

Przez ostatnie dwa lata kierował Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Przez wiele lat związany był z Uniwersytetem Śląskim, specjalizował się m.in. w dziejach i kulturze regionu. Miał 68 lat.

Informację o śmierci naukowca przekazali przedstawiciele instytutu, którym kierował. "Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym - 24 lutego 2022 roku - zmarł nasz dyrektor i kolega prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka. Składamy kondolencje pogrążonej w smutku rodzinie" - napisali.

Funkcję dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. W. Korfantego prof. Woźniczka pełnił od 1 marca 2020 roku. Przez rok w charakterze p.o. dyrektora, a od 1 marca 2021 r. już jako dyrektor. Zainicjował powstanie w Instytucie tzw. pracowni Korfantego, której celem jest badanie dorobku tego polityka, a także powstań śląskich.

"Był głęboko zaangażowany w zagadnienia historii najnowszej oraz problemy kultury, szczególnie kultury Górnego Śląska. Żywo interesował się zagadnieniami związanymi z przesiedleniami ludności kresowej i wkładem Kresowiaków w rozwój życia gospodarczego, naukowego i kulturalnego na Śląsku. Często gościł w regionalnym radiu i telewizji, gdzie dzielił się swoją wiedzą" - napisali w komunikacie przedstawiciele Instytutu Myśli Polskiej im. W. Korfantego.

Zygmunt Woźniczka urodził się w 1954 r. w Sosnowcu. W 1977 r. ukończył z wyróżnieniem studia historyczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego pracą magisterską pt. "Wpływ sytuacji międzynarodowej na życie polityczne w Polsce 1948-1956".

W 1984 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych, broniąc pracy "Ruch Obrońców Pokoju w Polsce w latach 1948-1975". Habilitację uzyskał w 2001 r. w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Praca habilitacyjna zatytułowana była: "Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944-1953". W 2021 r. prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych.

Wyrazy współczucia bliskim zmarłego złożył także marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. "Z ogromnym żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. prof. Zygmunta Woźniczki, dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. W. Korfantego, historyka zaangażowanego w sprawy Śląska. To niepowetowana strata dla wielu z nas. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia" - napisał w mediach społecznościowych.

« 1 »