Nowy numer 15/2024 Archiwum

Katowice. Słowo abp. Wiktora Skworca w 40. rocznicę śmierci 9 górników na kopalni Wujek

W 40. rocznicę śmierci 9 górników na kopalni Wujek abp Wiktor Skworc skierował słowo do wiernych zgromadzonych na Mszy w kościele Podwyższenia Krzyża w Katowicach.

Liturgię sprawowaną pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza w intencji poległych górników koncelebrowali: arcybiskup koadiutor archidiecezji katowickiej Adrian Galbas, biskup gliwicki Jan Kopiec, abp senior Damian Zimoń oraz biskupi pomocniczy z Gliwic i Katowic.

Słowo abp. Wiktora Skworca

Znakiem Krzyża Świętego rozpoczęliśmy naszą modlitwę w 40. rocznicę tzw. pacyfikacji kopalni Wujek w pamiętny dzień 16 grudnia 1981 roku. Ofiarą wcale nie pokojowych, ale wojennych działań, z czołgami włącznie, była śmierć 9 górników. Zginęli w obronie człowieka, w imię solidarności, braterskich i związkowych więzi. I swoją ofiarą wpisali się w Górnośląski Panteon bohaterów 100-lecia powrotu Górnego Śląska do polskiej macierzy. W modlitwie wiernych wspomnimy ich po imieniu!

Wspominamy i modlimy się za wszystkie ofiary górniczej pracy; również za górnika, który 4 grudnia bieżącego roku zginął w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej; modlimy się za wszystkie ofiary Tragedii Górnośląskiej z 1945 r. W „Księdze aresztowanych, internowanych i deportowanych z Górnego Śląska”, wydanej ostatnio przez IPN, znajdziemy nazwiska blisko 50 tys. wywiezionych. Większość nie wróciła. Zginęli w kopalniach Donbasu i Karagandy i tam zostali pogrzebani w bezimiennych mogiłach bez krzyża, na nieludzkiej ziemi.

Dziś ofiarę życia górników poległych przy kopalni Wujek i wszystkich ofiar górniczej pracy składamy na ołtarzu w czasie tej Eucharystii z nadzieją, że Bóg przyjmie naszą modlitwą, a poległym i zmarłym da życie wieczne w światłości i pokoju.

Witam wszystkich uczestników naszej modlitwy, której przewodniczy metropolita warszawski, ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Bóg zapłać, w imieniu górniczej braci za przybycie i dar słowa Bożego. Witam rodziny poległych, koncelebransów, biskupów i prezbiterów, arcybiskupa koadiutora archidiecezji katowickiej Adriana Galbasa, biskupa gliwickiego Jana Kopca, arcybiskupa seniora Damiana Zimonia oraz biskupów pomocniczych z Gliwic i Katowic.

Wyrażam radość z faktu, że nasza wspólnota modlitewna w tym miejscu jest wytrwała i konsekwentna; dziś w imieniu tej wspólnoty witam naszych gości: pana Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Ministrów oraz osoby towarzyszące; witam władze województwa śląskiego – pana wojewodę i pana marszałka oraz prezydenta naszego miasta. Jest z nami ZZ Solidarność ze swoim przewodniczącym.

W tym kościele, a jest on owocem ofiary Dziewięciu spod kopalni Wujek, Eucharystyczną Ofiarą powracamy do Wieczernika i na Kalwarię. Stajemy przy krzyżu Jezusa Chrystusa, jedynego sprawiedliwego, aby ponowić Jego zbawczą ofiarę i niejako wpisać w nią ofiarę życia naszych bohaterów i wszystkich ofiar powstań śląskich, wojny i stanu wojennego.

Po Mszy św. przejdziemy na miejsce tragedii pod mur kopalni Wujek i staniemy przy poświęconym 30 lat temu i odnowionym ostatnio krzyżem.

Każdy krzyż jest znakiem i zapisem miłości Boga, który dał swego Syna, aby zbawił świat. Jest zapisem solidarności Boga z cierpiącym i upokarzanym człowiekiem. Bóg przez krzyż pokazuje, że zawsze staje po stronie człowieka. Staje w sposób radykalny: „Uniżył samego siebie, przyjmując postać sługi, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (por. Flp 2,7-8).

Niech zatem w tej świętej godzinie Eucharystii – Bóg – przez Chrystusa w Duchu Świętym – będzie z nami; niech nas ogarnie swoją miłością, niech obdarzy swoją bliskością i pokojem na dziś i na nadchodzące święta; niech one będą czasem radości i pokoju, czasem odbudowania i umacniania relacji miłości z Bogiem i każdym człowiekiem.

Niech nam w tym pomaga uznanie własnych win; grzechów i zaniedbań. Przeprośmy więc Boga za swoje grzechy!

 

 

 

 

 

 

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy