Nowy numer 20/2024 Archiwum

Katowice. Podsumowanie ankiet dotyczących stref płatnego parkowania

1271 mieszkańców, 57 przedstawicieli firm oraz 7 reprezentantów instytucji wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w polityce parkingowej miasta.

Od 75 do 97 proc. respondentów poparło propozycję miasta w zakresie ustalenia obszaru płatnego parkowania dla każdego z 42 zdefiniowanych sektorów ulic. Większość respondentów optowała za najniższymi stawkami - zarówno w ramach Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania - 5 zł za pierwszą godzinę, jak i Strefy Płatnego Parkowania - 3,60 zł za pierwszą godzinę postoju.

Od kilku lat w Katowicach sukcesywnie realizowane są kolejne działania w ramach wdrażania nowej polityki transportowej miasta. Jej zasadniczym celem jest ograniczenie ruchu kołowego w Śródmieściu i dzielnicach go okalających, co doprowadzi do upłynnienia ruchu pojazdów, możliwości szybszego znalezienia miejsca do zaparkowania podczas załatwiania spraw oraz ułatwi parkowanie osobom zamieszkującym centralną część miasta.

- Nasze prace nad budową systemu transportu zrównoważonego w mieście wdrażamy etapowo. W zeszłym roku oddaliśmy do użytku dwa centra przesiadkowe typu Park and Ride w Brynowie i na Zawodziu oraz nowy Międzynarodowy Dworzec Autobusowy, a od 2018 r. kierowcy mają do dyspozycji Park and Ride w Ligocie. W latach 2015-2020 utworzyliśmy ponad 30 km dróg rowerowych za ponad 25 mln zł oraz zakupiliśmy 135 autobusów za 130 mln zł. Od 2015 roku w centrum miasta obowiązuje Strefa Tempo 30, która przyczyniła się do zmniejszenia wypadkowości. W zeszłym roku wprowadziliśmy możliwość płatności mobilnych za parkowania, a w tym roku wdrożyliśmy dedykowane dla mieszkańców abonamenty - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Kolejnym naszym krokiem jest powiększenie strefy płatnego parkowania oraz zmiana stawek. Prace rozpoczęliśmy od wykonania szczegółowych analiz i badań ruchu oraz parkowania. Wszystkie nasze działania są realizacją wniosków opracowanych przez ekspertów. Nie ukrywam, że wzorujemy się tu na pozytywnych doświadczeniach innych, dużych polskich miast. Temat ten jest bardzo ważny dla jakości życia i przebywania w Śródmieściu, dlatego nasze propozycje postanowiłem szeroko skonsultować z mieszkańcami, instytucjami i przedsiębiorcami. Jednocześnie dziękuję mieszkańcom za tak duży odzew w tej sprawie. Wyniki konsultacji będą dla nas ważnym czynnikiem, który będziemy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie powiększenia Strefy Płatnego Parkowania - dodaje prezydent.

Konsultacje społeczne odbyły się w drugiej połowie czerwca. Elektroniczne ankiety wypełniło aż 1271 mieszkańców, 57 przedstawicieli z firm oraz 7 reprezentantów instytucji zlokalizowanych w Śródmieściu. W konsultacjach społecznych najchętniej brali udział mieszkańcy Osiedla Paderewskiego, Muchowca, Śródmieścia i Koszutki, którzy stanowili łącznie ponad 63 proc. wszystkich respondentów. Bez wątpienia miało to związek z faktem, że Strefa Płatnego Parkowania (SPP) może być rozszerzona o wspomniane dzielnice.

W ankiecie znajdowała się m.in. mapa obszaru objętego analizami parkingowymi z propozycją podziału na 42 podobszary (sektory ulic). Pojawiła się Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (czyli ścisłe centrum miasta, zaznaczone kolorem czerwonym), poszerzona Strefa Płatnego Parkowania (czyli obszar otaczający ścisłe centrum miasta, oznaczony kolorem zielonym) oraz tereny wyłączone ze Strefy Płatnego Parkowania (zaznaczone kolorem niebieskim). Każda osoba wypełniająca ankietą miała możliwość zmiany zaproponowanego koloru dowolnego sektora na inny - w tym oznaczający bezpłatne parkowanie. Ponadto w ankiecie znalazły się pytania dotyczące stawek za parkowanie w wytyczonych strefach, sposobu naliczania opłat za krótkie parkowanie (poniżej godziny) oraz godzin poboru opłat. Istniała również możliwość nadsyłania dodatkowych uwag i propozycji.

- Propozycja miasta Katowice w zakresie zarówno powiększenia obszaru płatnego parkowania, jak i zdefiniowania dwóch różnych stref znalazła uznanie zdecydowanej większości mieszkańców. Dla poszczególnych sektorów poziom poparcia respondentów wyniósł od 75 proc. (sektor C4.3 obejmujący ulice Sowińskiego i Graniczną) do 97 proc. (sektor B1.4 obejmujący Plac Wolności oraz sektor B2.3 obejmujący kwartał ulic 3 Maja - św. Jana - Dworcową - Matejki ) - mówi Maciej Stachura, sekretarz miasta Katowice. - Jeśli chodzi o stawki, mieszkańcy otrzymali kilka propozycji z uwzględnieniem maksymalnych możliwości, które wynikają z ustawy. Większość respondentów optowała za najniższymi spośród zaproponowanych kwot. 63 proc. uczestników badania uznało, że stawka za pierwszą godzinę parkowania w SPP powinna wynosić 3,60 zł (4 zł za drugą godzinę, 4,80 zł za trzecią godzinę). W przypadku Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania mieszkańcy wybrali wariant, w którym pierwsza godzina parkowania kosztuje 5 zł, druga 6 zł, a trzecia 7 zł - podkreśla M. Stachura.

39 proc. respondentów wskazało godz. od 7.00 do 16.00 jako preferowany czas poboru opłat za postój w Katowicach, natomiast 31 proc. wolałoby odpłatność w godzinach od 8.00 do 17.00. W ramach konsultacji zaproponowano także możliwość pobierania opłat za parkowania w krótkim okresie na „szybkie załatwienie spraw”. W tym przypadku 70 proc. respondentów wskazało 30 minut jako preferowany czas objęty opłatą podczas krótkiego postoju.

Wyniki konsultacji będą analizowane przez powołany w 2020 r. międzywydziałowy zespół pracowników urzędu, a efektem jego pracy będą rekomendacje dla prezydenta miasta w zakresie zmian możliwych do wprowadzenia w polityce parkingowej miasta. Ostatecznie propozycja prezydenta dotycząca zasad funkcjonowania obszaru płatnego parkowania zostanie przedstawiona w postaci projektu uchwały pod dyskusję Rady Miasta Katowice pod koniec tego roku.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy