Nowy numer 37/2021 Archiwum

Katowice. Miasto zapowiada ochronę Lasu Murckowskiego

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowego "Las Murckowski - Buczyna" ma objąć 13 hektarów.

Głosowanie odbyło się 22 lipca podczas sesji Rady Miasta. Projekt uchwały zyskał poparcie zdecydowanej większości radnych (jeden głos sprzeciwu i jeden wstrzymujący się). "Obszar proponowany do utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w pełni zasługuje na objęcie go tą formą ochrony z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe, z urozmaiconą rzeźbą terenu i drzewostanem bukowym" - napisał do prezydenta Katowic Stanisław Jeziorański, nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice.

- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego Katowic to jedno z naszych najważniejszych zadań. Lasy Murckowskie są niezwykle cenne przyrodniczo i zapewne dlatego stały się miejscem rekreacji na łonie natury dla tysięcy katowiczan. Każdy, kto choć raz odwiedził to unikalne miejsce, wie, że zajmuje szczególne miejsce na mapie Katowic. Dlatego zwróciłem się do nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice z propozycją utworzenia w Lasach Murckowskich tzw. Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego - informował w marcu Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Pod uwagę była brana także koncepcja utworzenia na omawianym obszarze rezerwatu przyrody. W związku z tym, że kwestia ta leży poza kompetencjami Rady Miasta Katowice, radni uznali, że lepszym rozwiązaniem jest szybkie utworzenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego, a także wspieranie pomysłu utworzenia rezerwatu w przyszłości.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Las Murckowski-Buczyna" o powierzchni ponad 13 ha pozwoli chronić m.in. tamtejsze buki. Przeprowadzona w Lesie Murckowskim inwentaryzacja przyrodnicza wykazała, że na tym terenie występują rzadkie okazy owadów, a w środowisku wodnym - godujące płazy. Celem ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest ochrona cennych fragmentów krajobrazu ze względu na jego walory przyrodnicze, estetyczne, jak również zachowanie obiektów o walorach kulturowych - znajduje się tam kamienna kapliczka. Na obszarze zespołu obowiązuje zakaz jego niszczenia, uszkadzania lub przekształcania. Nie wolno zniekształcać rzeźby terenu, zanieczyszczać gleby, przekształcać zbiorników wodnych, wydobywać skał, zabijać zwierząt, niszczyć ich nor i legowisk.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama