Nowy numer 37/2021 Archiwum

Bądź prorokiem jedności

Do wprowadzania pokoju wezwał w Katowicach bp Adam Wodarczyk.

We Mszy św. w 100. rocznicę zakończenia III powstania śląskiego wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z województw śląskiego i opolskiego. Obecni w katedrze w Katowicach modlili się za dusze powstańców śląskich, a wśród nich za tych, którzy przed przeszło stu laty polegli w walce.

Biskup pomocniczy Adam Wodarczyk oddał z ambony cześć powstańcom i ofiarom III powstania śląskiego. Mówił, że pamięć o przeszłości uczy zarówno pokory, jak i wdzięczności wobec przodków, którzy swoją aktywną, odważną postawą i walką wyznaczyli kierunek rozwoju Śląska. – Prawdopodobnie nie byłoby nas tutaj w takim „kształcie”, gdyby nie te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce u progu II Rzeczpospolitej. Jednak świętowanie rocznic wszelkich narodowych zrywów i powstań to doskonała okazja, aby odkrywać na nowo bezcenną wartość pokoju. Pokój to dar. Pokój to zadanie, które zostało powierzone każdemu z nas. Potrzeba konkretnego działania na rzecz pokoju – powiedział.

Podkreślił, że konieczne tu jest wielkie zaangażowanie zarówno polityków, jak i każdego człowieka, który w swoich codziennych, zwyczajnych sprawach chce być uczniem Chrystusa. – Niekoniecznie chodzi o spektakularne gesty pojednania, choć mają one zawsze wielką wartość i moc. Budować ojczyznę pokoju tu, na ziemi, to troszczyć się o umiejętność przebaczenia i unikania podziałów, to szukać tego, co łączy – wskazał. Taką codzienną działalność biskup Wodarczyk nazwał za papieżem Franciszkiem „rzemiosłem pokoju”. Mówił też o jednym z błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”.

– Obyśmy w naszej ojcowiźnie śląskiej umieli na co dzień być prorokami jedności i pokoju, nawet wtedy, gdy podobnie jak tego doświadczył nasz Pan w swojej ojczystej ziemi, mogą nas spotkać niedowierzanie i drwina. Prośmy o Ducha Świętego, który pomoże nam dostrzec Zbawcę żyjącego i działającego w naszym życiu – powiedział. Biskup wskazał, że do przemiany świata przez budowanie pokoju i jedności międzyludzkiej potrzebne jest jeszcze przebaczenie i pojednanie. – Taka przemiana może być owocem modlitwy, która otwiera serca nie tylko na głęboką relację z Bogiem, lecz także na spotkanie z bliźnim – powiedział.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama