Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Zmarł ks. Paweł Szolonek

Emerytowany proboszcz parafii pw. św. Józefa w Rudzie Śląskiej przeżył 86 lat. Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek 19. stycznia w parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim.

Urodził się 20 maja 1934 r. w Chełmie Śląskim jako syn Aleksandra i Julii z domu Synowiec. Został ochrzczony w tamtejszym kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej. Sakrament bierzmowania przyjął 13 listopada 1948 roku w kościele garnizonowym pw. św. Kazimierza w Katowicach. Po ukończeniu w 1948 roku ósmej klasy szkoły podstawowej w  Chełmie Śląskim, uczył się w Gimnazjum i Liceum im. św. Jacka w Katowicach. Kiedy w 1950 roku szkoła ta została zniesiona, w jej miejsce utworzono Niższe Seminarium Duchowne pod tym samym imieniem. Paweł kontynuował w nim naukę i w 1952 roku zdał egzamin dojrzałości.

W 1952 roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zlikwidowaniu Wydziału w 1954 roku, studia kontynuował w Seminarium Duchownym. Tonsury i święceń niższych udzielił mu w Krakowie wikariusz kapitulny archidiecezji krakowskiej biskup Franciszek Jop (biskupi katowiccy byli na wygnaniu). Święcenia diakonatu otrzymał z rąk biskupa koadiutora Herberta Bednorza, 10 kwietnia 1957 roku, w kaplicy Śląskiego Seminarium w Krakowie. Ten też biskup udzielił mu 23 czerwca tegoż roku święceń prezbiteratu w katowickiej katedrze. Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński udzielił mu dyspensy od wieku wymaganego do prezbiteratu.

Po zastępstwie w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wiśle (od 10 lipca) był wikariuszem w parafiach: Świętego Antoniego z Padwy w Rybniku (od 30 sierpnia 1957), Świętej Katarzyny w Czechowicach (od 31 sierpnia 1961), Świętej Małgorzaty w Lyskach (od 30 sierpnia 1964), Świętego Marcina w Ćwiklicach (od 2 września 1967), Świętej Anny w Katowicach-Janowie (od 26 września 1967), Świętego Jakuba Starszego, Apostoła, w Lubszy (od 27 sierpnia 1970), Świętego Józefa w Kaletach-Jędrysku (od 13 listopada 1971).

Od 1 sierpnia 1972 roku duszpasterzował w parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Goduli, najpierw jako adiutor, a od 14 marca 1973 roku proboszcz. Jego wikariuszem był w latach 1976-1979 ksiądz Piotr Libera, późniejszy biskup pomocniczy katowicki i sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Ostatnią placówką duszpasterską księdza Pawła Szolonka była parafia pw. św. Józefa w Rudzie Śląskiej, gdzie od 27 kwietnia 1981 roku był wikariuszem ekonomem, a od 4 sierpnia tegoż roku proboszczem. Był też katechetą w Szkole Podstawowej nr 28 (od września 1990).

Przez dwie kadencje był dziekanem dekanatu rudzkiego (od 14 sierpnia 1974). Potem kapłani tego dekanatu wybrali go na swojego ojca duchownego (od 1987 roku).

Z dniem 29 lipca 2001 roku został przeniesiony na emeryturę i zamieszkał w Lyskach, na terenie parafii Świętej Małgorzaty. Tam też 14 stycznia 2021 roku zmarł. Przeżył 86 lat, w tym 63 w Chrystusowym kapłaństwie.

Jego pogrzeb odbędzie się 19 stycznia 2021 roku w parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim o godz. 11.00. Pochowany zostanie na cmentarzu parafialnym. Liturgii pogrzebowej przewodniczyć będzie biskup Grzegorz Olszowski.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy