Katowice. Rozmowy o umowie społecznej dla górnictwa

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach we wtorek w południe rozpoczęły się kolejne rozmowy związkowców z przedstawicielami rządu i szefami górniczych spółek na temat umowy społecznej, która określi szczegółowe zasady transformacji sektora węgla kamiennego.

Szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek ocenił przed spotkaniem, że będzie ono miało charakter przede wszystkim informacyjny. - Liczymy, że panowie ministrowie poinformują nas, jaki jest etap umowy społecznej i co ewentualnie zostało już omówione w Unii Europejskiej – powiedział związkowiec.

– Nie będziemy dzisiaj niczego negocjować; czekamy na to, co przedstawi rząd – dodał B. Hutek, wskazując, iż strona społeczna oczekuje we wtorek przedstawienia „zrębów umowy społecznej, która miałaby iść do UE, by załatwić subsydiowanie dla węgla kamiennego-energetycznego w Polsce”.

Związkowcy zamierzają też pytać stronę rządową, jaki wpływ na porozumienie społeczne w sprawie transformacji górnictwa ma niedawna decyzja o podniesieniu celu redukcji CO2 w skali całej UE do 55 proc.

Przewodniczący wtorkowym rozmowom wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń przed rozpoczęciem spotkania nie rozmawiał z dziennikarzami. Briefing z jego udziałem planowany jest po zakończeniu rozmów, we wtorek po południu.

Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys, podczas spotkania przedstawiane są m.in. efekty prac zespołów roboczych, które w ostatnich tygodniach pracowały w spółkach węglowych. Ich rekomendacje mają być brane pod uwagę przy tworzeniu umowy społecznej.

Zgodnie z agendą wtorkowego spotkania, resort aktywów państwowych ma także przedstawić stronie społecznej m.in. proponowany mechanizm finansowania górniczych spółek w okresie transformacji oraz założenia funkcjonowania funduszu inwestycyjnego dla kopalń, o którym mowa była we wrześniowym porozumieniu ze stroną społeczną.

25 września w Katowicach podpisano porozumienie, które wskazało kierunki transformacji sektora węglowego. Zgodnie z tym dokumentem, kolejnym krokiem ma być wypracowanie umowy społecznej, określającej w jaki sposób transformacja zostanie przeprowadzona. Uzgodniono, że ostatnia kopalnia węgla kamiennego na Śląsku ma zakończyć działalność w 2049 r.; w załączniku określono konkretne daty zakończenia wydobycia we wszystkich kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Zgodnie z ustaleniami, obecnie pracujący górnicy mają mieć zagwarantowaną pracę do emerytury, a jeśli nie będzie to możliwe – zostaną objęci osłonami socjalnymi. Rząd zobowiązał się do powołania pełnomocnika ds. społeczno-gospodarczej transformacji terenów pogórniczych. Wtorkowe spotkanie dotyczy m.in. harmonogramu dalszych prac nad umową. Obecnie nie wiadomo, kiedy mogłaby ona zostać podpisana.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..