Chorzów. Uroczystość św. Floriana

Sanktuarium zaprasza na transmisję Mszy św. on line, która rozpocznie się w poniedziałek (4 maja) o godz. 18.

Pokorna, ufna wiara stała się Tobie zbroją, nadzieja to broń Twoja a miłość Twą ostoją - śpiewają w Chorzowie parafianie. Florian został obrany patronem miasta prawie 30 lat temu, z uwagi na tradycje hutnicze miasta. Tradycyjnie 4 maja odbywa się nabożeństwo ku czci patrona. W tym roku będą miały szczególny charakter z uwagi na trwającą pandemię. We Mszy św. zgodnie z obowiązującymi wytycznymi może uczestniczyć 40 osób. Dlatego uroczystości będą transmitowana na YouTube.

W modlitwie będą powierzani wszyscy mieszkańcy miasta, szczególnie strażacy, hutnicy i metalowcy. Na szczególną potrzebę powierzania Bogu miejsc pracy i pracodawców zwrócił uwagę w swoim apelu na Święto Józefa Robotnika abp Wiktor Skworc. "Prośmy o dary Ducha Świętego dla pracodawców, aby roztropnie korzystając z programów pomocowych państwa, w imię społecznej solidarności zachowali miejsca pracy; aby mężnie odpierali pokusy wykorzystywania trudnej sytuacji do działań na niekorzyść pracowników co do warunków świadczenia pracy i płacy. Módlmy się również za tych, którzy z powodu pandemii nie mogą wykonywać swojej pracy; wspierajmy wszystkich, których miejsca pracy są zagrożone. Ochrona ekonomicznie najsłabszych i sprawiedliwość, równomierne rozłożenie materialnych kosztów zmagania się ze skutkami epidemii są dzisiaj szczególnym wymogiem elementarnej uczciwości, solidarności i miłości społecznej oraz praktykowania uczynków miłosierdzia" - napisał metropolita.

Jednocześnie uroczystości ku czci św. Floriana będą odbywać się w katedrze pod przewodnictwem bp. Grzegorza Olszowskiego. Msza św. będzie transmitowana za pośrednictwem Radia eM.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..